Samosprávne kraje odmietajú kritiku odborov na tému šetrenia v školstve

Odborový zväz kritizoval samosprávne kraje, že chcú šetriť na školstve. 
Odborový zväz kritizoval samosprávne kraje, že chcú šetriť na školstve.  / Foto: Bigstock

Odborový zväz kritizoval samosprávne kraje, že chcú šetriť na školstve. 

 

Košice/Prešov 29. apríla (TASR) – Košický a Prešovský samosprávny kraj odmietajú kritiku Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy stredných škôl a zariadení (OZPŠaV SŠ a Z) na tému možných úsporných opatrení v školstve v týchto krajoch. KSK informoval, že ako zriaďovateľ v súvislosti s koronakrízou oslovil štatutárov škôl za účelom vykonania vnútorného auditu ekonomických výdavkov. Úrad PSK uviedol, že zámerom komunikácie odboru školstva so štatutármi škôl v apríli bolo zmapovať návrhy na prípadné úsporné opatrenia a predpokladané zníženie rozpočtu pre kalendárny rok 2020 na úroveň 80 percent.
      

Kraje tak reagovali pre TASR na vyjadrenia Ľuboša Kvašňáka, predsedu Rady základných organizácií OZPZPŠaV SŠ a Z východoslovenského regiónu. Ten v utorok (28. 4.) uviedol, že oba kraje žiadajú riaditeľov stredných škôl a školských zariadení v ich zriaďovateľskej pôsobnosti o vypracovanie úsporných opatrení s tým, že šetrenie má dosiahnuť 20 percent predpokladaného rozpočtu na kalendárny rok. "Chápeme problémy, ktoré sa týkajú originálnych kompetencií. Pri prenesených kompetenciách, kde vyššie územné celky financie dostávajú od štátu, považujeme takéto opatrenia za neopodstatnené. Pokiaľ by k tomu došlo, hrozí minimálne zníženie kvality výchovnovzdelávacieho procesu a znižovanie úväzkov pedagógov, v horšom prípade u niektorých škôl aj kolaps," konštatoval Kvašňák.
      

Podľa KSK išlo v komunikácii so školami o vnútorný audit ekonomických výdavkov. "Školy mali kraju predložiť návrh úsporných opatrení, pričom riaditeľom sme odporučili, aby sa zamerali primárne na prevádzku, kde je možné realizovať niektoré úsporné opatrenia vzhľadom na to, že vyučovanie je v rámci Košického kraja prerušené od 9. marca. Z interného auditu mnohých škôl vyplynulo, že úspora súvisiaca s prevádzkou a mzdami sa pohybuje v priemere okolo 13 percent," uviedla hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.
      

Téma znižovania normatívov na školách je na stole, aj keď k nemu zatiaľ z úrovne ministerstva školstva nedošlo. "Košický samosprávny kraj však financuje stredné školy nad rámec normatívov, preto spájanie s normatívom v Košickom kraji je v tomto prípade zavádzajúce. Ohradzujeme sa tiež voči tvrdeniu, že iné kraje neprijímajú podobné úsporné opatrenia. Niektoré ich už prijali, alebo plánujú prijať," konštatovala.
      

Kvašňák podľa nej iniciatívne oslovil stredné školy v pôsobnosti KSK a vyzýval ich, aby neprijímali tieto úsporné opatrenia. "Jeho komunikáciu považujeme za vstupovanie do originálnych kompetencií Košického samosprávneho kraja. Informácie, ktoré uvádza, sú zavádzajúce a nepravdivé. Ak aj naďalej bude prekračovať svoje kompetencie, budeme zvažovať ďalšie kroky, napríklad podanie žaloby," uviedla hovorkyňa.
      

Pripomenula, že KSK príde kvôli aktuálnej situácii súvisiacej s novým koronavírusom o približne 53 miliónov eur, čo predstavuje jednu pätinu z rozpočtu kraja. Kraj pracuje na opatreniach v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu na zmiernenie dôsledkov krízy. "Čo sa týka stredných škôl, zatiaľ sme realizovali iba interný audit ekonomických výdavkov. Aj napriek tomu, že vyučovací proces je prerušený, učitelia poberajú sto percent náhrady ich mzdy," dodala Terezková.
      

Úrad PSK poukázal na odhadovaný výpadok podielových daní pre kraj v objeme 38 miliónov eur. "Je len logické, že PSK sa v tomto kontexte pripravuje aj na možné ekonomické dopady koronakrízy a venuje sa veľmi intenzívne všetkým alternatívam a prípadným úsporným opatreniam aj v tejto oblasti s dostatočným predstihom," uviedla hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.
      

Riaditeľom škôl krajský odbor školstva podľa nej smeroval odporúčanie, aby sa návrh opatrení týkal v maximálne možnej miere zníženia prevádzkových nákladov, až potom osobných a mzdových nákladov. V poslednej komunikácii z 8. apríla odbor školstva zdôraznil, že tieto opatrenia môžu byť vnímané ako dosť tvrdé a manažérske rozhodnutia rázne. Hovorkyňa citovala z mailu - "v súčasnosti nám však ide najmä o zmapovanie stavu, kde všade môžu školy nájsť svoje vnútorné rezervy a jednoducho o to, aby ste/sme boli pripravení. Samozrejme, ak by nedošlo v priebehu kalendárneho roka 2020 k úpravám štátneho rozpočtu smerom dole, financie budú nasmerované na školy v takom rozsahu, ako bolo plánované pre rok 2020".    

Zdieľať na facebooku