Tumenca khere - S vami doma vzdeláva najmä rómske deti

Tumenca khere - S vami doma - nová relácia RTVS je určená hlavne rómskym deťom.
Tumenca khere - S vami doma - nová relácia RTVS je určená hlavne rómskym deťom. / Ilustračné foto: Bigstock

V programe figurujú nielen bežné domáce aktivity, ale aj veľmi názorné vzdelávanie v štúdiu.

 

Bratislava 26. apríla (TASR) - Všetkým deťom, predovšetkým však deťom z rómskych komunít je určená nová relácia z dielne RTVS Tumenca khere - S vami doma. Tento týždeň si diváci mohli pozrieť prvú časť novinky, ktorú pripravuje televízne štúdio v Košiciach. Vysielať sa bude na Dvojke do konca júna každý štvrtok.

"Pravidelné televízne vysielanie v rómskom jazyku sme v Košiciach pripravovali už v roku 1993 cyklom Romale. Nová situácia však priniesla nápady, ktoré budú v konečnom dôsledku prínosom najmä pre deti. Detský program v rómskom jazyku je totiž v slovenskom mediálnom priestore novinkou," komentovala vedúca Redakcie národnostného vysielania RTVS Košice Ľuba Koľová uvedenie novej relácie. V jej programe figurujú nielen bežné domáce aktivity, ale aj veľmi názorné vzdelávanie v štúdiu s moderátorkou Klaudiou Oláhovou a pedagógom Michalom Sivákom.

Relácia je špecifická aj tým, že sa v nej prelínajú slovenčina a rómčina. Kolegom z Košíc za ňu poďakoval aj šéfdramaturg detskej tvorby RTVS Vladimír Balko: "Takýmto spôsobom pomohli rozšíriť koncepciu Školského klubu aj pre marginalizované skupiny, ktoré vyžadujú citlivejší prístup v rámci výuky, najmä pre 1. a 2. ročník základných škôl. V tomto majú kolegovia z Košíc dlhoročné skúsenosti."

Námet relácie, ktorá mala premiéru vo štvrtok 23. apríla o 15.00 h na Dvojke, pripravil Roman Sorger (Táraninky, RTVS). Ten doň zapracoval odborné pedagogické, psychologické a metodické podnety štátnych vzdelávacích inštitúcií. Reláciu pripravujú v úzkej spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom, Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie a s ďalšími inštitúciami.

Zdieľať na facebooku