So vzdelávaním je spojená aj výchova a tá v programovom vyhlásení vlády spomenutá nie je, tvrdí P. Ondek

  Foto: Bigstock

Bratislava 21. apríla 2020 (TASR) – Vláda chce venovať vzdelávaniu primeranú podporu, avšak netreba zabúdať, že so vzdelávaním je spojená aj výchova a tá v návrhu programového vyhlásenia vlády (PVV) spomenutá nie je. Uviedol to predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy (OZ PŠaV) na Slovensku Pavel Ondek.
      

PVV sa oblasti vzdelávania venuje v časti Vzdelávanie ako základný pilier budúcej prosperity Slovenska, ktorú ako celok vnímajú školskí odborári, pozitívne. "Obsahuje časti, ktoré je potrebné bližšie špecifikovať a vysvetliť tak, aby boli zrozumiteľné a následne pretransformované a schválené v školskej legislatíve," uviedol Ondek.
      

Školskí odborári uviedli, že vláda chce urobiť v školstve zmeny, ku ktorým majú pomôcť motivovaní a adekvátne odmeňovaní pedagogickí, odborní a iní zamestnanci. Zvýšenie platov má závisieť od možnosti štátneho rozpočtu. "Už sa nehovorí o konkrétnom percente zvýšenia. Chápeme to, keďže bude pravdepodobne nasledovať aj ekonomická kríza spôsobená pandémiou. Požiadavky na zvýšenia platov pre rok 2021 sa však nevzdávame a budeme ju presadzovať v rámci kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa," priblížil Ondek.
      

Cieľom vládneho kabinetu je aj zjednotenie riadenia, financovania a správy školstva pri zachovaní autonómie neštátnych zriaďovateľov. "Pri štátnych školách a školských zariadeniach vláda zváži zjednotenie financovania všetkých ich typov a druhov pod ministerstvo školstva a ich financovanie cez zriaďovateľa priamo výkonom prenesených kompetencií. Pýtame sa, akú výpovednú hodnotu má slovné spojenie "vláda zváži"? Ostáva na nás, aby sme politikov presvedčili o potrebe tejto zmeny," uviedol predseda školských odborárov. Vláda sa zaväzuje vytvoriť v školstve funkčnú platformu pre stálu komunikáciu a spoluprácu aktérov vo vzdelávaní. OZ PŠaV na Slovensku sa bude uchádzať o možnosť mať zastúpenie v danej platforme.
      

Vláda chce podľa Ondeka tiež zabezpečiť vzdelávanie a starostlivosť v rannom detstve, aby deti ohrozené rizikovým prostredím povinne navštevovali materskú školu od troch rokov. "Deti z iného prostredia sa už nespomínajú. Otázkou je, či bude povinná školská dochádzka od troch rokov platiť pre všetky deti," poznamenal. Ondek poukázal tiež na to, že vláda chce podporiť transparentné a otvorené formy moderného manažmentu škôl s efektívnym a jasným rozdelením kompetencií. "Moderný manažment je zaujímavý pojem, zdá sa, že riaditeľom školy nebude musieť byť len pedagogický zamestnanec. Treba zvážiť pozitíva i negatíva takéhoto kroku s akcentom na kompetencie a rozhodovacie právomoci, ktoré riaditeľ má. Pokiaľ k takejto zmene dôjde, mala by jej predchádzať odborná diskusia," povedal. Na otázku možnosti otvorenia trhu s učebnicami Ondek uviedol, že prax ukázala, že to nemusí byť prínosné.
      

"V rámci vysokých škôl chce vláda SR posudzovať kvalitu a prepojenosť na prax a vedu a k tomu priradiť financie. Nehovorí sa o konkrétnom zvýšení platov učiteľov a iných zamestnancov vysokých škôl," priblížil predseda OZ PŠaV. Ako dodal, dôležité bude, aby časť PVV zameraná na vzdelávanie bola rozpracovaná v prospech zamestnancoch všetkých typov škôl a školských zariadení a presadená do školskej legislatívy.

Zdieľať na facebooku