CVTI SR spustilo pilotný projekt virtuálnych študovní

Viac ako 360.000 strán študijných a vedecko-výskumných titulov je v súčasnosti dostupných cez takzvané virtuálne študovne.
Viac ako 360.000 strán študijných a vedecko-výskumných titulov je v súčasnosti dostupných cez takzvané virtuálne študovne. / Foto: Bigstock

Bratislava 20. apríla (TASR) - Viac ako 360.000 strán študijných a vedecko-výskumných titulov je v súčasnosti dostupných cez takzvané virtuálne študovne. Centrum vedecko-technických informácií (CVTI) SR ich pripravilo na základe spolupráce so slovenskými univerzitami či Slovenskou akadémiou vied (SAV), ktorým zabezpečuje technologický prístup k zdigitalizovaným knihám. Informuje o tom CVTI SR na svojom webe.
      

CVTI SR technologicky zabezpečuje prístup k zdigitalizovaným knihám pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (627 e-kníh), Ekonomickú univerzitu v Bratislave (339 e-kníh), Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre (140 e-kníh) a Historický ústav SAV (350 čísiel e-časopisov). Študijné a vedecko-výskumné tituly, ktoré virtuálne študovne sprostredkovávajú zamestnancom a študentom, si zvolili samotné univerzity.
      

"Hlavným cieľom služby je zabezpečenie jednoduchého a okamžitého virtuálneho prístupu v príjemnom používateľskom prostredí k e-knihám slúžiacim na podporu vzdelávania, vedy a výskumu. CVTI SR sprevádzkovalo službu na fungujúcej softvérovej a hardvérovej platforme oddelenia digitalizácie, repozitárov a archivácie," konkretizoval Tomáš Fiala z CVTI SR. Ako ďalej doplnil, vysokým školám a iným vedecko-výskumným organizáciám CVTI SR ponúka komplexné riešenia v oblastiach digitalizácie, spracovania digitálnych obrazov a sprístupnenia digitalizovaných dokumentov s možnosťou realizácie doplnkovej služby dlhodobej archivácie dát.
 

Zdieľať na facebooku