Vláda schválila skrátené legislatívne konanie o zmenách v školskom zákone

  Foto: Bigstock

Bratislava 24. marca (TASR) - V jednoznačne vymedzených situáciách by malo byť po novom umožnené ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu rozhodnúť o termínoch rozhodujúcich pre organizáciu školského roka mimo limitov ustanovených zákonom o výchove a vzdelávaní. Rovnako by mal mať minister školstva možnosť zrušiť časti alebo formy skúšok, ktorými sa ukončuje výchova a vzdelávanie v strednej škole. V utorok o tom rozhodla vláda v reakcii na opatrenia, ktoré sa týkajú šírenia nového koronavírusu.
      

V zákone o výchove a vzdelávaní (školský zákon) je na jednej strane viacero kompetencií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vo vzťahu k určovaniu termínov, avšak mnohé termíny sú priamo zákonom limitované na určité obdobie. "Skúsenosti v aktuálnej situácii ukázali, že pri viacerých termínoch môže byť potenciálne potrebná operatívna reakcia príslušných subjektov (ministerstva, okresných úradov v sídle kraja, riaditeľov) v nadväznosti na zákonom ustanovené intervaly," uvádza sa v predkladacej správe. Príkladom môžu byť termíny zápisov do prvého ročníka základných škôl, ukončovania výchovy a vzdelávania príslušných ročníkov alebo termíny školských prázdnin.
      

Napríklad termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky síce určuje ministerstvo, avšak školský zákon ustanovuje riadne skúšobné obdobie (marec až jún) a mimoriadne skúšobné obdobie (apríl, máj, september a nasledujúci február). "Za predpokladu, že napríklad v súčasnej mimoriadnej situácii by bolo potrebné termín maturitných skúšok určiť v nadväznosti na prerušenie výučby v iných termínoch, vyžaduje sa zmena školského zákona," uvádza sa v predloženom materiáli.
      

Vláda zároveň schválila aj skrátené legislatívne konanie o tomto vládnom návrhu novely zákona.  

Zdieľať na facebooku