S nepedagogickými zamestnancami si môže zamestnávateľ dohodnúť osobitný režim

  Foto: Bigstock

Bratislava 16. marca (TASR) – S nepedagogickými zamestnancami, ako sú napríklad upratovačka, školník či kuchárky, si môže zamestnávateľ dohodnúť osobitný režim výkonu práce na pracovisku v obmedzenom rozsahu. Ale len tak, aby sa nezdržiaval väčší počet zamestnancov na pracovisku. Vyplýva to z usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Martiny Lubyovej (SNS) na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov ústredného krízového štábu. 
      

"Napríklad školníkovi riaditeľ nariadi kontrolu priestorov dvakrát do týždňa po jednej hodine, upratovačke nariadi upratanie budovy dvakrát do týždňa po jednej hodine, kuchárkam nariadi dezinfekciu kuchyne dvakrát do týždňa po jednej hodine," uvádza sa v usmernení k pracovnoprávnym vzťahom.
      

Ak nie je možné so zamestnancom dohodnúť výkon práce z domu a nie je možné zamestnancom prideľovať prácu podľa pracovnej zmluvy, ide o "inú" prekážku v práci na strane zamestnávateľa. Podľa Zákonníka práce "ak nemohol zamestnanec vykonávať prácu pre iné prekážky na strane zamestnávateľa, zamestnávateľ mu poskytne náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku." Ak riaditeľ nariadi, napríklad školníkovi v niektoré dni prácu v škole, malo by platiť, že školník bol v práci celý deň, a teda mu prináleží plat za odpracovaný deň.
      

Podľa Zákonníka práce "ak zamestnávateľ vymedzil v písomnej dohode so zástupcami zamestnancov vážne prevádzkové dôvody, pre ktoré zamestnávateľ nemôže zamestnancovi prideľovať prácu, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume určenej dohodou najmenej 60 percent jeho priemerného zárobku."
      

Na všetkých školách a v školských zariadeniach je od pondelka (16. 3.) až piatka (27. 3.) prerušené vyučovanie. Vyplýva to z usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Martiny Lubyovej (SNS) na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov ústredného krízového štábu. Situácia je zapríčinená šírením respiračného ochorenia COVID-19 vyvolaného novým koronavírusom. Niektoré školy, najmä v Bratislavskom kraji, boli zatvorené už od 9. marca.
 

Čítajte viac o téme: Koronavírus
Zdieľať na facebooku