SKU vyzýva k nahlasovaniu prípadov zneužívania pracovnej činnosti učiteľov

SKU vyzýva učiteľov, aby nahlasovali prípady zneužívania tejto situácie nielen jej, ale aj ministerstvu školstva.
SKU vyzýva učiteľov, aby nahlasovali prípady zneužívania tejto situácie nielen jej, ale aj ministerstvu školstva. / Foto: Bigstock

Bratislava 13. marca (TASR) – Slovenská komora učiteľov (SKU) konštatuje, že registruje podnety zo strany pedagogických a odborných zamestnancov škôl v súvislosti s organizovaním ich pracovnej činnosti počas zatvárania škôl pre výskyt nového koronavírusu. SKU preto vyzýva učiteľov, aby nahlasovali prípady zneužívania tejto situácie nielen jej, ale aj Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR a inšpektorátu práce. TASR o tom informoval Viktor Križo zo SKU.
      

"Chceme dôrazne upozorniť zriaďovateľov a riaditeľov škôl a školských zariadení, aby nezneužívali závažnú celosvetovú situáciu na to, aby šetrili na svojich zamestnancoch a nútili ich v rozpore so zákonníkom práce čerpať dovolenky, náhradné voľno alebo PN, prípadne im menili miesto výkonu práce mimo domova alebo náplň práce napríklad upratovaním areálu školy či miestneho úradu a podobne," povedal Križo. Pripomenul, že zriaďovatelia aj riaditelia škôl dostali od ministerky školstva pokyny a je ich povinnosťou riadiť sa nimi a na základe odporúčaní využívať možnosť takzvaného "home office", počas ktorého zamestnancovi patrí náhrada mzdy v plnej výške.
      

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku uvádza, že v prípade, ak je karanténne opatrenie nariadené príslušným orgánom verejného zdravotníctva, sú povinné všetky dotknuté subjekty sa týmto opatrením riadiť, pričom orgán verejného zdravotníctva určí, aké opatrenia má zamestnávateľ prijať. "Ak zamestnanci nemôžu vykonávať prácu z dôvodu, že majú podľa nariadeného karanténneho opatrenia zostať v domácej izolácii a dodržiavať protiepidemiologické opatrenia aj napriek tomu, že sa u nich neprejavujú príznaky ochorenia COVID-19, môže zamestnávateľ umožniť týmto zamestnancom vykonávať prácu z domu," uvádzajú školskí odborári. V prípade, že zamestnávateľ neumožní zamestnancom vykonávať prácu z domu, zamestnanci majú nárok na náhradu príjmu podľa zákona o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca počas prvých desiatich dní od zamestnávateľa a od 11. dňa a počas ďalších dní nárok na dávku nemocenské podľa zákona o sociálnom poistení, rovnako ako v prípade dočasnej pracovnej neschopnosti.
      

V prípade, ak nie je karanténne opatrenie nariadené príslušným orgánom verejného zdravotníctva, ale škola alebo školské zariadenie má obmedzenú činnosť na základe rozhodnutia zriaďovateľa alebo riaditeľa, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, za ktorú zamestnancovi prináleží náhrada platu vo výške jeho funkčného platu. Prípadne sa zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť na výkone práce z domu. "Je v rozpore so zákonom, ak zamestnávateľ v takýchto prípadoch núti zamestnancov čerpať dovolenku, náhradné voľno, bezdôvodne absolvovať lekárske vyšetrenie, predstierať dočasnú pracovnú neschopnosť, prípadne čerpať dávku ošetrovné za účelom úspory mzdových nákladov," dodal právnik Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Martin Miklu.

Čítajte viac o téme: Koronavírus
Zdieľať na facebooku