Učitelia vykonávajúci prácu z domu majú nárok na mzdu v plnej výške

  Foto: Unsplash

Bratislava 12. marca (TASR) – Riaditelia škôl majú v nasledujúcich dňoch podľa podmienok a možností zabezpečiť samoštúdium žiakov, a tak budú učitelia vykonávať prácu z domu. Preto majú nárok na mzdu v plnej výške. TASR to potvrdil odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v súvislosti s opatrením proti šíreniu nového koronavírusu, počas ktorého bude vyučovanie vo všetkých školách a školských zariadeniach na Slovensku prerušené od 16. do 27. marca.
      

"Ak riaditeľ takéto podmienky nevie vytvoriť, vzniká prekážka na strane zamestnávateľa a rovnako patrí učiteľom mzda v plnej výške," uviedol rezort školstva.
      

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku uvádza, že v prípade, ak je karanténne opatrenie nariadené príslušným orgánom verejného zdravotníctva, sú povinné všetky dotknuté subjekty sa týmto opatrením riadiť, pričom orgán verejného zdravotníctva určí, aké opatrenia má zamestnávateľ prijať. "Ak zamestnanci nemôžu vykonávať prácu z dôvodu, že majú podľa nariadeného karanténneho opatrenia zostať v domácej izolácii a dodržiavať protiepidemiologické opatrenia aj napriek tomu, že sa u nich neprejavujú príznaky ochorenia COVID-19, môže zamestnávateľ umožniť týmto zamestnancom vykonávať prácu z domu," uvádzajú školskí odborári. V prípade, že zamestnávateľ neumožní zamestnancom vykonávať prácu z domu, zamestnanci majú nárok na náhradu príjmu podľa zákona o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca počas prvých desiatich dní od zamestnávateľa a od 11. dňa a počas ďalších dní nárok na dávku nemocenské podľa zákona o sociálnom poistení, rovnako ako v prípade dočasnej pracovnej neschopnosti.
      

V prípade, ak nie je karanténne opatrenie nariadené príslušným orgánom verejného zdravotníctva, ale škola alebo školské zariadenie má obmedzenú činnosť na základe rozhodnutia zriaďovateľa alebo riaditeľa, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, za ktorú zamestnancovi prináleží náhrada platu vo výške jeho funkčného platu. Prípadne sa zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť na výkone práce z domu. "Je v rozpore so zákonom, ak zamestnávateľ v takýchto prípadoch núti zamestnancov čerpať dovolenku, náhradné voľno, bezdôvodne absolvovať lekárske vyšetrenie, predstierať dočasnú pracovnú neschopnosť, prípadne čerpať dávku ošetrovné za účelom úspory mzdových nákladov," uviedol právnik Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Martin Miklu.

Čítajte viac o téme: Koronavírus
Zdieľať na facebooku