Ministerstvo školstva vyčlenilo ďalšie finančné zdroje na podporu inkluzívneho vzdelávania

Na inkluzívne vzdelávanie poputuje viac ako 82 mil. eur.
Na inkluzívne vzdelávanie poputuje viac ako 82 mil. eur. / Foto: Bigstock

 Bratislava 28. februára (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR vyčlenilo ďalšie finančné zdroje na podporu inkluzívneho vzdelávania. V rámci národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II bude na podporu pedagogických asistentov, asistentov učiteľa a odborných zamestnancov ako členov inkluzívnych tímov do škôl vyčlenených ďalších viac ako 82,1 milióna eur. TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva.
      

Prijímateľom národného projektu bude Metodicko-pedagogické centrum, ktoré bude projekt realizovať ako pokračovanie národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov. "Nový národný projekt reaguje na obrovský záujem škôl o zapojenie sa do predchádzajúceho projektu, ktorý výrazne prevyšoval možnosti podpory vzhľadom na objem vyčlenených finančných prostriedkov. Rezort školstva novým národným projektom umožní zapojenie sa ďalších škôl do podpory inklúzie vo vzdelávaní," priblížil rezort školstva.
      

Schválený zámer národného projektu plánuje podporiť minimálne 900 škôl - materských, základných a stredných. Zapojené školy budú mať okrem iného výhodu aj z jeho synergie s pripravovaným národným projektom s názvom Profesijný rozvoj učiteľov, v rámci ktorého poskytnú vzdelávacie programy potrebnú odborno-metodickú podporu v uplatňovaní princípov inklúzie v školách.
      

Zámer národného projektu bol schválený s celkovým rozpočtom vo výške 82,1 milióna eur zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu. Školy sa budú môcť zapojiť do jeho realizácie prostredníctvom zjednodušenej výzvy, ktorú vyhlási Metodicko-pedagogické centrum.
      

Podpora pedagogických asistentov, asistentov učiteľa a odborných zamestnancov ako členov inkluzívnych tímov na školách je rezortom školstva realizovaná nielen prostredníctvom národných projektov, ale aj v rámci dopytovo-orientovaných výziev V základnej škole úspešnejší a V základnej škole úspešnejší II. "Spolu so schváleným novým zámerom národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II rezort školstva podporí inklúziu na školách v alokácii viac ako 192 miliónov eur z prioritnej osi Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu," uzavrel rezort školstva.

Zdieľať na facebooku