Škola nemôže poslať domov žiaka, ktorý bol na dovolenke v oblasti postihnutej koronavírusom

Ministerstvo vydalo kvôli koronavírusu COVID-19 usmernenia aj pre školy.
Ministerstvo vydalo kvôli koronavírusu COVID-19 usmernenia aj pre školy. / Foto: Bigstock

Bratislava 28. februára 2020 (TASR) – Organizovanie akýchkoľvek výletov, exkurzií a iných podujatí do oblastí s potvrdeným výskytom nového koronavírusu neodporúča Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR. V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 vydal rezort školstva usmernenie pre školy a školské zariadenia. TASR o tom v piatok informoval odbor komunikácie a protokolu MŠVVaŠ SR.  
      

Podľa rezortu školstva v prípade, že žiaci alebo zamestnanci rezortu školstva boli v oblastiach, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, a vrátili sa z nich, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav. "V prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia symptómy za obdobie 14 dní, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, musí ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať ho telefonicky, opísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi," uviedol rezort školstva. V prípade, že lekár na základe opísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie. V prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe. Podľa ministerstva školstva je obdobne potrebné postupovať aj u žiaka bývajúceho na internáte.  
      

Pre materské, základné, stredné a vysoké školy, školské zariadenia, študentské domovy a internáty ministerstvo odporúča dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia. Napríklad ide o pravidelné umývanie rúk mydlom a vodou či použitie dezinfekčného prostriedku na báze alkoholu. "Pri kašľaní si je potrebné zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša či vyvarovať sa kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a majú najmenej jeden z príznakov, ako sú horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť," poznamenal rezort školstva.
      

"Vylúčenie z vyučovania žiakov, ktorí neprejavujú príznaky ochorenia, len z dôvodu, že boli na pobyte v oblastiach postihnutých výskytom koronavírusu, nie je možné, ak žiak plní povinnú školskú dochádzku," priblížilo ministerstvo školstva. Pokiaľ sa u detí a žiakov neobjavia klinické príznaky respiračného ochorenia, nie je dôvod ich obmedzovať. "Zároveň je potrebné apelovať na rodičov, aby neposielali do školy dieťa s príznakmi ochorenia. Takýto postup obdobne platí aj pre zamestnancov rezortu školstva," uzavrelo ministerstvo.
      

Rezort zdravotníctva SR informoval o tom, že všetky vzorky, ktoré boli s podozrením na ochorenie COVID-19, teda nový koronavírus, zaslané na laboratórne testy na Slovensku, sú negatívne. Rezort v piatok evidoval 127 testovaných vzoriek s negatívnym výsledkom. Vo všetkých regiónoch fungujú nepretržite call centrá poskytujúce informácie týkajúce sa situácie na Slovensku, ale i odporúčania pre osoby, ktoré sa chystajú do krajín, v ktorých sa koronavírus potvrdil, alebo sa z nich vrátili. Rovnako je k dispozícii emailová adresa [email protected].

Zdieľať na facebooku