Učitelia budú môcť na etickej výchove vyučovať o ochrane zvierat

Etická výchova bude slúžiť aj na tému ochrany zvierat.
Etická výchova bude slúžiť aj na tému ochrany zvierat. / Foto: Pexels

Bratislava 23. februára (TASR) - Učitelia budú môcť od budúceho školského roka vyučovať žiakov na etickej výchove o ochrane zvierat. Na odporúčaní sa zvieracia ombudsmanka Zuzana Stanová dohodla s predmetovou komisiou Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ).
      

Problematika ochrany zvierat je riešená na báze odporúčania pre školy cez Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2020/2021. "V budúcom školskom roku táto problematika nebude zapracovaná do vzdelávacieho štandardu predmetu etická výchova v podobe povinného doplnenia obsahu a výkonu," vysvetlila pre TASR Mária Lukáčová zo sekretariátu riaditeľa ŠPÚ.
      

Na etickej výchove by sa mala rozvíjať tolerancia a odbúravať agresia voči zvieratám. "Našim cieľom je aj to, aby sa téma ochrany zvierat a empatie k nim dostala do Štátneho vzdelávacieho programu, ktorý sa otvára každých šesť rokov. Dohodli sme sa na doplnení súčasného existujúceho textu, ktorý v programe hovorí o empatii," uviedla zvieracia ombudsmanka. Dodala, že v tejto časti boli doteraz v Štátnom vzdelávacom programe zvieratá vynechané.
      

Zvieracia ombudsmanka pripomína, že etickú výchovu v súčasnosti navštevuje 30 percent žiakov, a preto navrhla tému ochrany zvierat zaradiť v rámci Pedagogicko-organizačných pokynov do Globálneho vzdelávania. Budú tam zadefinované pokyny pre vyučovanie a stanovené témy, ktoré by v danom školskom roku mali učitelia so žiakmi prebrať, povedala Stanová.  
      

„Nevidím žiadnu prekážku, prečo by sme ešte v tomto roku nemohli začať spolupracovať aj so zvieracou ombudsmankou na návrhu výraznejšieho implementovania problematiky vzťahu k zvieratám ako živým bytostiam aj do pedagogických dokumentov,“ hovorí riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.
      

Stanová verí, že na hodinách etickej výchovy sa učiteľom a učiteľkám podarí citlivosť voči zvieratám v deťoch prebudiť. Jej snahou je aj upozorniť na necitlivý prístup k zvieratám.
 

Zdieľať na facebooku