Prihlášky na stredné školy s talentovými skúškami treba podať do 20. februára

  Foto: Bigstock

Bratislava 11. februára 2020 (TASR) – Prihlášky na stredné školy, kde sa vyžaduje talentová skúška, je potrebné podať do 20. februára. TASR to potvrdil odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
      

Na školy, kde sa nevyžaduje talentová skúška, môže uchádzač alebo zástupca maloletého žiaka podať prihlášku riaditeľovi základnej školy, ktorú navštevuje, do 10. apríla. Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu, kde sa realizujú talentové skúšky, do 28. februára. Ako priblížilo ministerstvo školstva, na ostatné odbory vzdelávania je to 20. apríla.
      

Žiaci sa môžu hlásiť na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy. Platí to aj pre žiakov, ktorí sa hlásia na strednú školu s talentovými skúškami a prípadne na nej neuspejú. "Prihláška v listinnej podobe sa podáva na tlačive podľa vzoru schváleného a zverejneného ministerstvom školstva. Termíny prijímacích skúšok sú od 15. marca do 30. apríla pre školy, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania," priblížilo ministerstvo školstva. Pre ostatné stredné školy sú termíny prijímacích skúšok vyčlenené na 11. a 14. mája. "Na nenaplnený počet miest budú stredné školy organizovať druhé kolo prijímacích skúšok 16. júna," dodalo ministerstvo školstva.
      

Prijímacie skúšky čakajú všetkých žiakov, ktorí si vyberú odbor s maturitou. "Na väčšine škôl sú prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky. Odborné školy môžu podľa zamerania overovať vedomosti aj z iných predmetov, ako sú napríklad fyzika, chémia, prírodopis či cudzie jazyky," priblížilo ministerstvo školstva. Od prijímacieho konania môže riaditeľ strednej školy oslobodiť tých žiakov, ktorí v testovaní 9 dosiahli viac ako 90-percentnú úspešnosť zo slovenského jazyka a literatúry a zároveň aj z matematiky. Riaditeľ strednej školy pri rozhodovaní o prijatí taktiež zohľadní, či je uchádzač úspešným riešiteľom predmetovej olympiády alebo víťazom súťaže, ktorá súvisí s odborom vzdelávania, o ktorý sa uchádza.

Zdieľať na facebooku