Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania by mala realizovať aj nasledujúca vláda, myslí si M. Lubyová

  Foto: Bigstock

Bratislava 28. januára (TASR) – Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVaV) by mala realizovať aj nasledujúca vláda, myslí si ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (SNS). Ako tvrdí, NPRVaV je potrebné realizovať bez ohľadu na to, aká vládna garnitúra na Slovensku po februárových parlamentných voľbách bude.
      

"Bude to možno ťažšie, pokiaľ to bude reštriktívna pravicovo orientovaná garnitúra, pretože slovenský systém potrebuje aj masívne dofinancovanie," povedala Lubyová. Zároveň tvrdí, že v NPRVaV sa nachádzajú veci, ktoré sú dôležité pre školstvo. "Aj štúdia Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) potvrdila, že ideme správnym smerom a že sme identifikovali správne výzvy," povedala Lubyová s tým, že ide napríklad o otvorenie systému celoživotného vzdelávania, povinnú predprimárnu výchovu pre všetky päťročné deti či právo na škôlky pre trojročné a štvorročné deti.
      

NPRVaV schválený vládou určuje smerovanie slovenského školstva na desať rokov, pričom s jeho realizáciou sa začalo v roku 2018. Dokument tvorí 12 čiastkových cieľov, z toho je šesť pre regionálne školstvo a šesť pre vysoké školstvo. Jeho súčasťou je aj 106 opatrení. Tie sú rozpracované do implementačného plánu, ktorý pozostáva z piatich dvojročných na seba nadväzujúcich akčných plánov. Prvý akčný plán bol určený pre roky 2018 a 2019. Akčné plány číslo dva až päť sa zameriavajú na opatrenia, ktoré by sa mali v školskom systéme postupne realizovať počas rokov 2020 až 2027.
 

Zdieľať na facebooku