Žiaci 8-ročného gymnázia nemôžu robiť prijímacie skúšky na strednú školu

  Foto: Bigstock

Bratislava 17. januára (TASR) – Žiaci štvrtého ročníka osemročných gymnázií, ktorí majú záujem zmeniť školu, sa nemôžu zúčastniť prijímacích skúšok na inej škole. Pre TASR informáciu potvrdil odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.
      

Podľa školského zákona je žiak osemročného gymnázia žiakom strednej školy. "Žiak strednej školy sa nemôže zúčastniť na prijímacej skúške. Žiak, ktorý je už žiakom strednej školy, môže prestúpiť z jednej strednej školy na inú," uviedol odbor komunikácie a protokolu ministerstva.
      

Podľa súčasnej platnej legislatívy je jedinou možnosťou na zmenu školy pre žiaka osemročného gymnázia prestup. "Prestup do inej strednej školy povoľuje riaditeľ školy, do ktorej sa žiak hlási. Prestup povoľuje na základe žiadosti jeho zákonného zástupcu, ak ide o plnoletého žiaka, na základe jeho žiadosti," doplnilo informáciu ministerstvo.
      

Z poskytnutých informácií ďalej vyplýva, že prestup žiaka s osemročným štúdiom sa môže uskutočniť najskôr začiatkom piateho ročníka, prípadne do gymnázia s päťročným štúdiom sa prestup môže uskutočniť aj začiatkom štvrtého ročníka jeho štúdia. Podmienkou prestupu žiaka do inej strednej školy je úspešné vykonanie rozdielovej skúšky.
      

Tým, že sú žiaci osemročného gymnázia považovaní za študentov strednej školy, nemajú nárok na poskytovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (obedy zadarmo) a ani na cestovný príspevok. "Tzv. 'obedy zadarmo' upravuje zákon v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Čo sa týka cestovného príspevku, MŠVVaŠ berie uvedenú skutočnosť na vedomie a bude sa podnetom pri najbližšej novele zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení zaoberať," doplnil odbor komunikácie a protokolu ministerstva.

Zdieľať na facebooku