SAAVŠ prijala cez 1200 pripomienok k návrhu akreditačných štandardov

  Foto: Bigstock

Bratislava 10. januára (TASR) - Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) predstavila koncom októbra 2019 návrh akreditačných štandardov – zásadných požiadaviek na zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania, podľa ktorých by mali byť slovenské vysoké školy akreditované. K návrhu štandardov sa vyjadrilo 135 fyzických a právnických osôb, ktoré zaslali vyše 1200 pripomienok. Pre TASR to uviedol predseda výkonnej rady SAAVŠ Robert Redhammer.
      

"Je pre nás dôležité poznať názory širokej vysokoškolskej komunity, ako aj verejnosti. Teraz pripomienky analyzujeme, následne upravíme štandardy a doplníme metodikou ich vyhodnocovania. Potom to celé zverejníme aj s vyhodnotením každej jednej pripomienky," priblížil Redhammer. Podľa neho veľký rozsah zaslaných pripomienok svedčí o vysokom záujme vysokých škôl o nový spôsob akreditácií. Ako ďalej doplnil, pripomienky sú rozmanité, neraz protichodné, avšak reprezentujú pestrosť názorov na vysokých školách.
      

Redhammer potvrdil, že najzávažnejšie sú vyjadrenia reprezentácií vysokých škôl, ktorými sú Rada vysokých škôl SR, Slovenská rektorská konferencia a Študentská rada vysokých škôl, ďalej ministerstiev a zamestnávateľov. "Dôležitými sú aj jednotlivé vyjadrenia fyzických osôb, odborníkov z vysokoškolskej praxe, pretože neraz poukazujú na dôležité detaily z pohľadu funkčnosti nastavovaného systému," poznamenal predseda výkonnej rady agentúry.
      

Počtom najviac pripomienok smeruje k častiam, ktoré majú charakter kritérií vyhodnocovania splnenia štandardov najmä v oblasti personálneho zabezpečovania vzdelávania. "Niektoré kritériá do návrhu štandardov agentúra začlenila preto, aby rozprúdila diskusiu aj o možnom spôsobe vyhodnocovania plnenia štandardov, a tiež o vnútornej rôznorodosti študijných odborov a cieľov vzdelávania jednotlivých škôl, ktorá sa najviac prejavuje práve v požiadavkách na hodnotenie kvality učiteľov," poznamenal Redhammer.
      

Nasledovať bude úprava štandardov do finálnej podoby a vyhodnotenie každej pripomienky. Súbežne sa pripravuje aj metodika vyhodnocovania štandardov obsahujúca kritéria, ukazovatele a postupy, podľa ktorých budú pracovné skupiny výkonnej rady vyhodnocovať ich splnenie. Časti z návrhu štandardov, ktoré mali charakter kritérií, budú presunuté do kritérií metodiky. "Všetky zaslané pripomienky budú zverejnené spolu s vyhodnotením ich zapracovania do finálneho znenia štandardov. Predpokladáme, že sa tak udeje po ich schválení výkonnou radou pravdepodobne v priebehu marca," uzavrel Redhammer.

Zdieľať na facebooku