Elektronicky požiadalo o odpis z registra trestov viac ako 80.000 učiteľov

  Foto: Bigstock

 Bratislava 16. decembra (TASR) – Možnosť požiadať o odpis z registra trestov prostredníctvom elektronickej formy využilo od začiatku decembra viac ako 80.000 učiteľov. Pre TASR to potvrdil odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.
      

"Celkovo bolo vyžiadaných 107.445 odpisov. Počet odpisov je väčší, pretože niektorí učitelia majú viac úväzkov," vysvetlilo ministerstvo školstva. Pri elektronickej forme zaznamenal rezort školstva aj problémy. "Väčšinou však boli spojené so zlou IT gramotnosťou žiadateľov alebo s nekvalitným pripojením žiadateľov na internet," poznamenalo ministerstvo.
      

Učitelia sa môžu rozhodnúť, akú formu poskytnutia údajov využijú. V zmysle zákona môžu okrem elektronickej formy využiť tak ako doteraz aj možnosť doniesť písomnú žiadosť osobne na okresný úrad a verifikovať sa občianskym preukazom.
      

Koľko pedagógov a odborných zamestnancov zatiaľ o odpis z registra trestov nepožiadalo, ministerstvo školstva uviesť nevie. "Keďže žiadatelia nie sú len z rezortu školstva, ale aj z ministerstva vnútra a ministerstva práce a sociálnych vecí," uviedol rezort školstva. Niektorí pedagógovia využili možnosť o odpis z registra trestov požiadať papierovou formou na okresných úradoch. Predbežne evidoval rezort školstva približne 8000 takýchto žiadateľov, ich počet však nie je konečný.
      

Všetci pedagogickí a odborní zamestnanci sú povinní na účel vydania odpisu registra trestov poskytnúť okresnému úradu v sídle kraja údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov do 31. decembra, v opačnom prípade sa od 1. januára 2020 nebudú považovať za bezúhonných.

Zdieľať na facebooku