Zážitkové centrá vedy by mali pribudnúť v Nitre, Žiline a Košiciach

Zážitkové centrum Aurélium v Bratislave
Zážitkové centrum Aurélium v Bratislave / Foto: Aurelium

Bratislava 10. decembra (TASR) – Na Slovensku by mali pribudnúť tri nové zážitkové centrá vedy. Po Bratislave, kde Centrum vedecko-technických informácií (CVTI) SR vybudovalo pilotné Zážitkové centrum vedy Aurelium, by malo pribudnúť ďalšie väčšie v Nitre a dve menšie v Žiline a Košiciach. TASR to potvrdilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.
      

CVTI SR by malo v najbližších dňoch podpísať zmluvu o nenávratný finančný príspevok, ktorý bude financovaný z Operačného programu Výskum a inovácie. V predchádzajúcom programovom období bolo podľa rezortu školstva z prostriedkov toho istého operačného programu vybudované aj Zážitkové centrum vedy Aurelium v Bratislave. "Návštevníkom ponúka zážitok a popularizuje vedu prostredníctvom vedeckých poznatkov skrytých v interaktívnych a atraktívnych experimentoch. Osvedčený koncept, v rámci ktorého mladí ľudia, ale aj širšia verejnosť môžu neformálnymi metódami získavať nové vedomosti a pozitívny vzťah k vede a výskumu, sa preto CVTI SR rozhodlo preniesť do ďalších regiónov," priblížil rezort školstva.
      

Myšlienka na realizáciu zážitkového centra vedy v Nitre vznikla zo spoločného záujmu partnerských vedecko-výskumných inštitúcií CVTI SR v Nitre, konkrétne Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. "Centrum vedy bude umiestnené v priestore areálu kasární na Martinskom vrchu pod Zoborom, kde je cieľom všetkých zúčastnených inštitúcií vytvoriť atraktívne miesto na oddych a zábavu, ktoré by slúžilo primárne študentom stredných a vysokých škôl, ale aj širšej verejnosti," uviedlo ministerstvo školstva. Začiatok rekonštrukčných a stavebných prác sa predpokladá koncom roka 2020. "Celková výška rozpočtu projektu, ktorá zahŕňa realizáciu siete centier vedy, vytvorenie školiaceho strediska v rámci už vybudovaného Zážitkového centra vedy Aurelium a sériu popularizačných podujatí, popularizačných výstupov a publikácií, ako aj propagačné a marketingové aktivity, je necelých 37 miliónov eur," konkretizovalo MŠVVaŠ.
      

Zážitkové centrá vedy sú v zahraničí bežnou súčasťou kultúry. Hlavným dôvodom je neformálnym zážitkovým spôsobom vytvárať vzťah a motiváciu mladých ľudí aj ich rodičov k vede a výskumu a stimulovať tak záujem mladých ľudí o vedeckú kariéru. "Projekt je nastavený tak, aby počas obdobia udržateľnosti generoval príjem na svoju prevádzku a v čo najväčšej možnej miere prinášal benefit spoločnosti, najmä mladým ľuďom, širšej verejnosti, ale hlavne vede a výskumu, ktorá potrebuje nové odborné kapacity pre svoj ďalší rozvoj," uzavrel rezort školstva.

Zdieľať na facebooku