Záškoláctvo nebrzdí vyučovanie vôbec alebo len veľmi málo, tvrdia riaditelia škôl

  Foto: Bigstock

 Bratislava 10. decembra (TASR) – Záškoláctvo žiakov a vymeškávanie hodín študentov podľa riaditeľov škôl nebrzdí vyučovanie vôbec (26 percent) alebo len veľmi málo (42 percent). Vyplýva to z výsledkov dotazníka štúdie PISA 2018 zverejnených v Národnej správe PISA 2018.
      

Žiaci v školách, kde podľa dotazníkov záškoláctvo vôbec neovplyvňuje vyučovanie, dosiahli signifikantne vyššie skóre, ako žiaci v školách, kde riaditelia škôl pozorujú ovplyvňovanie vyučovania záškoláctvom žiakov veľmi málo, do určitej alebo do značnej miery.
      

"V porovnaní s predchádzajúcim cyklom štúdie PISA nedošlo k výrazným zmenám vo vnímaní záškoláctva riaditeľmi škôl a jeho vplyvu na vyučovací proces. Ako pozitívne sa javí zvýšenie skóre (75 bodov) žiakov v školách, ktorých riaditelia sa vyjadrili, že vyučovanie žiakov je do značnej miery brzdené záškoláctvom žiakov, v porovnaní s rokom 2015," uvádza sa v národnej správe.
      

Vymeškávanie hodín žiakmi je ďalší z faktorov, ktorý by mohol mať negatívny vplyv na kvalitu vyučovania. Z dotazníka vyplýva, že iba päť percent riaditeľov škôl sa vyjadrilo, že vyučovanie v ich škole vôbec neovplyvňuje vymeškávanie hodín žiakmi. Výkon žiakov v týchto školách je porovnateľný s výkonom žiakov v školách, kde riaditelia uvádzajú, že vymeškávanie hodín žiakmi len veľmi málo brzdí vyučovanie (34 percent odpovedí riaditeľov škôl).
      

Z výsledkov vyplýva, že priemerný výkon žiakov v čitateľskej gramotnosti v školách, kde je vyučovanie ovplyvňované vymeškávaním hodín do určitej alebo do značnej miery, je signifikantne nižší, ako v školách, kde tento jav riaditelia nepozorujú.

Zdieľať na facebooku