Výsledky PISA 2018 poukazujú na komplexné problémy v školstve, tvrdí To dá rozum

Výsledky slovenských žiakov z testovania OECD PISA 2018 poukazujú na komplexné problémy.
Výsledky slovenských žiakov z testovania OECD PISA 2018 poukazujú na komplexné problémy. / Foto: Bigstock

Bratislava 8. decembra (TASR) – Výsledky slovenských žiakov z testovania OECD PISA 2018 poukazujú na komplexné problémy, s ktorými sa v školstve stretávame od prvého testovacieho cyklu, ktorého sa Slovensko zúčastnilo. Pre TASR to uviedla analytička projektu To dá rozum Petra Fridrichová. Tvrdí, že sa v nich odráža nielen to, čomu sa pripisuje dôraz v rozvoji žiakov, ale aj to, aké metódy a formy prevažujú vo výučbe.
      

"Jednou z ciest, ako rozvíjať nielen čitateľskú, ale aj matematickú a prírodovednú gramotnosť, je rozvíjať schopnosť žiakov analyzovať informácie, s ktorými pracujú, overovať si zdroje, odkiaľ pochádzajú, rozlišovať medzi tým, čo je fakt a čo názor či argumentovať na základe faktov," poznamenala analytička. Ako dodala, súčasne je potrebné prehodnotiť, či výklad a rozhovor o téme postačujú ako metódy výučby pre celistvý rozvoj osobnosti. Výsledky PISA 2018 podľa Fridrichovej potvrdili aj ďalší problém, a to je posilňujúca sa závislosť medzi socioekonomickým statusom rodiny a vzdelávacími výsledkami žiakov.
      

Veronika Suváková z Komenského inštitútu poznamenala, že zlepšené výsledky žiakov v medzinárodnom testovaní sa dosiahli vďaka učiteľom, ktorí nad svojou prácou ešte "nezlomili palicu, ale snažia sa vytrvať aj napriek nie práve ideálnym podmienkam". Podľa nej je potrebné, aby učitelia mali viac kvalitnej podpory a tá bola napojená na ďalšie systémové zmeny zo strany štátu. "Výsledky PISA testov sú len časťou mozaiky o stave nášho školstva," povedala Suváková.
      

Podľa Slovenskej komory učiteľov (SKU) výsledky majú z dlhodobého hľadiska klesajúci trend. Komora tvrdí, že zo strany ministerstva školstva neboli urobené dostatočné opatrenia, ktoré by pomohli zlepšiť celkové výsledky v testovaní. "Zistenia zo zhoršujúcich sa výsledkov v predchádzajúcich rokoch sa nepremietli do systémovej podpory škôl ani učiteľov. Jediným realizovaným opatrením ministerstva školstva v rokoch 2016 až 2019 bola dopytovo orientovaná výzva na podporu PISA gramotnosti za 15 miliónov eur, ktorá sa realizuje len na časti škôl," tvrdí SKU.
      

V oblasti čitateľskej a prírodovednej gramotnosti zostal výkon slovenských žiakov pod priemerom krajín OECD. V matematickej gramotnosti bolo zaznamenané štatisticky významné zlepšenie výsledkov žiakov v porovnaní s predchádzajúcim cyklom. Výkon žiakov sa dostal na úroveň priemeru krajín OECD. Vyplýva to z výsledkov medzinárodnej štúdie OECD PISA 2018. Podľa ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Martiny Lubyovej (SNS) sú výsledky optimistické. "Vo všetkých troch kompetenciách, teda v čitateľskej, matematickej a prírodovednej oblasti, sa naši žiaci v roku 2018 zlepšili oproti výsledkom z roku 2015," povedala Lubyová s tým, že po dlhých rokoch klesania sa podarilo odraziť od klesajúcich hodnôt. Kladne hodnotí aj to, že slovenskí žiaci sa dostali z podpriemeru krajín OECD do priemeru v matematickej oblasti.

Zdieľať na facebooku