Národný projekt Škola otvorená všetkým skončil po troch rokoch

  Foto: Bigstock

Bratislava 2. decembra (TASR) - Po troch rokoch ukončilo svoje pôsobenie v národnom projekte "Škola otvorená všetkým" 50 materských a 130 základných škôl. Počas trvania projektu učitelia a odborní zamestnanci vytvárali podmienky pre inkluzívne vzdelávanie, skvalitňovali vlastné profesijné kompetencie a pracovali na zlepšení komunikácie s rodičmi detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, respektíve marginalizovaných rómskych komunít. Informuje o tom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojej internetovej stránke.
      

Cieľom aktivít projektu, ktorý realizovalo Metodicko-pedagogické centrum, bolo zabezpečiť rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu pre všetkých a zlepšiť školské výsledky detí a žiakov. "V rámci projektu sme vytvorili pracovné miesta pre 422 pedagogických asistentov a 234 odborných zamestnancov, teda psychológov, špeciálnych a sociálnych pedagógov. Ako súčasť inkluzívnych tímov sa ukázali byť výraznou pomocou pre pedagógov v škole, ale aj v teréne pri práci s rodičmi," poznamenala manažérka projektu Viera Čontofalská.
      

Úlohou národného projektu bolo zabezpečovať podmienky pre kvalitné vzdelávanie všetkých detí a tiež predchádzať neopodstatnenému preraďovaniu žiakov do systému špeciálneho školstva. Rezort školstva poznamenal, že s prevenciou je potrebné začať už v predškolskom veku, predovšetkým u detí z málo podnetného prostredia. "Najlepším miestom je samozrejme materská škola. Je však stále množstvo detí, ktoré sa do materskej školy z rôznych dôvodov nedostanú. Práve pre ne bol vytvorený model neformálneho vzdelávania," uviedla manažérka projektu.
      

Súčasťou neformálneho vzdelávania, do ktorého sa zapojilo 942 detí, bol aj stimulačný program zameraný na dosiahnutie školskej zrelosti. Za školskou neúspešnosťou detí zo sociálne vylúčených lokalít, predovšetkým marginalizovaných rómskych komunít, je okrem chudoby aj slabá spolupráca školy a rodiny. Jednou z možností, ako v čo najväčšej miere spolupracovať s rodinami detí a žiakov, bolo aktívne zapojenie rodičov do diania v škole prostredníctvom osvetových programov. Do osvety, ktorú personálne zabezpečovali sociálni, respektíve špeciálni pedagógovia, sa zapojilo 4896 rodičov počas 622 osvetových stretnutí.
      

Základným nástrojom inklúzie a akcelerácie žiakov v prostredí základných škôl bol celodenný výchovný systém (CVS). Jeho súčasťou bola popoludňajšia činnosť v záujmových útvaroch, ako aj príprava na vyučovanie na ďalší deň. Celkovo sa do CVS zapojilo 43 714 žiakov v rámci 9 950 záujmových útvarov.
      

"Môžeme konštatovať, že projekt bol úspešný, nakoľko sme dosiahli naplnenie všetkých stanovených merateľných ukazovateľov," uviedla Čontofalská. Ako doplnila, ostáva veriť, že budúcnosť prinesie také systémové opatrenia, vďaka ktorým bude personálna podpora v podobe asistentov či odborných zamestnancov v školách absolútnou samozrejmosťou.
      

Národný projekt Škola otvorená všetkým implementovalo Metodicko-pedagogické centrum v rámci operačného programu Ľudské zdroje od začiatku februára 2016 do konca novembra 2019. Z Európskeho sociálneho fondu bolo na neho vyčlenených takmer 30 miliónov eur.

Zdieľať na facebooku