V. Kalmárová chce, aby zriaďovateľ odvolal riaditeľa školy J. Papugu

  Foto: Bigstock

Bratislava 28. novembra (TASR) – Hlavná školská inšpektorka Viera Kalmárová chce, aby zriaďovateľ školy odvolal z funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Riazanská v Bratislave Jána Papugu. Ako pre TASR uviedla, riaditeľ školy vyzýval rodičov, aby nechali piatakov v deň testovania doma. Papuga však tvrdí, že ide "šikanózny návrh" na jeho odvolanie.
      

Papuga uviedol, že v piatok (29. 11.) odovzdajú hlavnej školskej inšpektorke petíciu proti jeho odvolaniu z funkcie riaditeľa školy. Tú zatiaľ podpísalo viac ako 1070 ľudí. Rodičia a priatelia školy v texte petície uvádzajú, že sú "presvedčení, že hlavná inšpektorka prekročila svoju právomoc a účelovo žiada samosprávu, aby sa zbavila riaditeľa, ktorý dlhodobo poukazuje na problémy školstva". Kalmárová však tvrdí, že neprekročila svoje právomoci, pretože hlavný školský inšpektor podľa zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve predkladá zriaďovateľovi po zistení závažných nedostatkov návrh na odvolanie riaditeľa.
      

V petícii sa ďalej uvádza, že proti Kalmárovej je podaná žaloba. "No v tomto čase je zriaďovateľ nútený riaditeľa odvolať," píše sa v nej. Ako dodali rodičia a priatelia školy, Papuga má podporu aj starostu bratislavskej mestskej časti Nové Mesto Rudolfa Kusého.
      

Kalmárová poukázala, že riaditeľ školy vyzýval rodičov, aby nechali deti v deň testovania doma. Uviedla, že externé testovanie je integrálnou súčasťou vzdelávania a výchovy a ide o súčasť povinnej školskej dochádzky. "Svojím konaním obmedzoval právo na vzdelanie žiakov, ktoré bol naopak z titulu svojej funkcie povinný zabezpečovať. Toto konanie bolo zjavne úmyselné a malo zjavne negatívny následok, a to faktické zmarenie testovania T5," dodala Kalmárová.

Zdieľať na facebooku