Pripomienky k skvalitneniu výučby matematiky prerokuje pracovná skupina

  Foto: Bigstock

 Bratislava 24. novembra (TASR) – Pripomienky ku Koncepcii skvalitnenia matematického vzdelávania v základných a stredných školách na Slovensku prerokuje pracovná skupina. Tá sa následne ku každej pripomienke vyjadrí, pričom tie prínosné budú zapracované do koncepcie. Pre TASR to potvrdil Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ), ktorý pracuje na zlepšení matematického vzdelávania na školách.
      

"Do pripomienkovania Koncepcie skvalitnenia matematického vzdelávania v základných a stredných školách sa zapojilo 12 subjektov a podali spolu 99 pripomienok," uviedol ŠPÚ. Išlo väčšinou o názorové pripomienky zo strany učiteľov, ako napríklad delenie tried, zvýšenie financií, Hejného metóda, ale aj o pripomienky technického charakteru zo strany Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania.
      

"Po verejnom pripomienkovaní bude nasledovať vyhodnotenie pripomienok, očakávame taktiež podnety aj z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR," poznamenal ŠPÚ. Po zapracovaní pripomienok by mala byť koncepcia predložená ministerstvu školstva na schválenie.
      

Ako uviedol ŠPÚ, zatiaľ nie je známe, či sa budú pripravovať koncepcie pre ďalšie vyučovacie predmety. "V rámci riešenia úlohy Systémový model tvorby kurikulárnych dokumentov, vrátane procesu ich periodickej inovácie však môže vzniknúť požiadavka na tvorbu koncepcie ktoréhokoľvek vyučovacieho predmetu, prípadne vzdelávacej oblasti," doplnil ŠPÚ.
      

ŠPÚ spustil na jeseň verejné pripomienkovanie dokumentu určeného na skvalitnenie matematického vzdelávania na základných a stredných školách na Slovensku. Hlavnými cieľmi koncepcie je zefektívniť edukačný proces na základných a stredných školách, zvýšiť kvalitu vyučovania matematiky zameranú na rozvíjanie matematického myslenia. Okrem toho tiež sledovať efektívnosť implementácie štátnych vzdelávacích programov, ale aj vzdelávacích štandardov z matematiky do školských vzdelávacích programov a do výchovno-vzdelávacieho procesu. Dokument mohla verejnosť pripomienkovať do 15. novembra.
 

Zdieľať na facebooku