Školský výbor odobril návrh rozpočtu pre ministerstvo školstva

Rezort školstva má mať k dispozícii celkovo 1,58 miliardy eur.
Rezort školstva má mať k dispozícii celkovo 1,58 miliardy eur. / Foto: Bigstock

Bratislava 21. novembra (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR má v budúcom roku hospodáriť s väčším balíkom peňazí než v tomto roku. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce roky, ktorý odobril vo štvrtok Výbor Národnej rady (NR) SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport na svojom zasadaní. Rezort školstva má mať k dispozícii celkovo 1,58 miliardy eur, čo predstavuje oproti roku 2019 nárast zhruba o 221 miliónov eur (16,2 percenta).
      

Poslanec NR SR Branislav Gröhling (SaS) poznamenal, že je nespokojný s návrhom rozpočtu pre školstvo. Podľa neho je "neambiciózny". Poukázal aj na to, že už tento rok rozpočet nedokázal pokryť požiadavky škôl a ako tvrdí, "školstvo bude aj naďalej na chvoste priorít". Zároveň si myslí, že aj v budúcom roku budú rezortu školstva chýbať financie vyčlenené na príspevky za členstvá v medzinárodných organizáciách. Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (SNS) povedala, že členstvá v medzinárodných organizáciách rastú rýchlejšie ako financie na to vyčlenené. "Vyzvala som vedecké komunity, aby povedali, čomu sa bude venovať priorita. Sme malá krajina, nemôžeme sa venovať všetkému," poznamenala Lubyová.

      

Podľa poslankyne NR SR Zuzany Zimenovej (SaS) rezort nerieši financie vyčlenené na chod škôl. "Školstvo je jeden z mála rezortov, kde dochádza k významnému zvýšeniu oproti roku 2019," uviedla Lubyová s tým, že podľa nej školstvo aj naďalej zostáva prioritou. Ako doplnila, vždy to mohlo byť aj lepšie a bude bojovať, aby dostal rezort ešte viac.
      

Rezort má mať k dispozícii celkové výdavky 1,58 miliardy eur, z toho prostriedky štátneho rozpočtu v sume 1,46 miliardy eur a prostriedky zo štrukturálnych fondov vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v sume 126 miliónov eur.
      

Celkové zdroje na regionálne školstvo rozpočtované v kapitolách ministerstva školstva a ministerstva vnútra v roku 2020 sa očakávajú na úrovni 2,11 miliardy eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2019 predstavuje nárast o 361 miliónov eur, teda o 20,6 percenta. Najväčším výdavkom v regionálnom školstve sú mzdy pedagogických a odborných zamestnancov. Kapitálové výdavky kapitoly rezortu školstva pre regionálne školstvo sú navrhované vo výške 1,67 milióna eur. Tie sú určené hlavne na odstraňovanie havárií a na rekonštrukcie a modernizácie škôl, školských zariadení i priamo riadené organizácie v regionálnom školstve.
      

Na vysoké školstvo sú celkové zdroje budúci rok navrhované v kapitolách rezortov školstva, vnútra, obrany a zdravotníctva na úrovni 654 miliónov eur a v porovnaní so schváleným rozpočtom roka 2019 rastú o 105 miliónov eur. Verejné výdavky na vedu a techniku v roku 2020 z verejných zdrojov majú rasť o 40,6 percenta, a teda o 129 miliónov eur.
      

V roku 2020 majú oproti schválenému rozpočtu roku 2019 poklesnúť celkové výdavky na podporu športu o 16,4 milióna eur, teda o 16,1 percenta. Pokles výdavkov je z dôvodu, že v roku 2020 nie sú zapracované prostriedky súvisiace s financovaním športovej infraštruktúry národného významu v sume 21 miliónov eur.

Zdieľať na facebooku