Základné a stredné školy elektronicky testovali žiakov

e-Test absolvovali deti z 552 škôl.
e-Test absolvovali deti z 552 škôl. / Foto: Bigstock

Bratislava 13. novembra (TASR) - Celkom 552 základných a stredných škôl otestovalo začiatkom tohto školského roka svojich žiakov vo vstupných školských testovaniach na počítačoch prostredníctvom systému e-Test. Zároveň si začiatkom novembra takmer 8000 piatakov na 313 základných školách vyskúšalo online prípravné testy na Testovanie 5 2019. Elektronické testovanie pre školy zabezpečuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). TASR o tom informovali z odboru komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR.
      

O elektronické testovania majú podľa MŠVVŠ SR školy dlhodobo veľký záujem. Ponuku online testovania využilo v jesennom termíne 405 základných škôl a 147 stredných škôl. Od 30. septembra do 25. októbra počas elektronických testovaní Jeseň 2019 žiaci vyplnili v systéme vyše 40.000 e-testov.
      

Viac ako 28.500 žiakov rôznych ročníkov sa elektronicky otestovalo z matematiky, slovenského, anglického a maďarského jazyka. "Najväčší záujem bol o elektronický test z matematiky pre žiakov piateho ročníka základných škôl, ktorý overoval vedomosti a zručnosti z matematiky získané počas primárneho vzdelávania. Absolvovalo ho vyše 11.000 žiakov," uviedlo ministerstvo. Veľký záujem mali školy aj o testy zo slovenského jazyka a literatúry pre žiakov piateho a deviateho ročníka základných škôl, ktorých cieľom bolo overiť vstupné vedomosti žiakov v oblastiach jazyka, literatúry aj čítania s porozumením. Vedomosti získané na základnej škole overil e-test z matematiky u vyše 1800 žiakov prvého ročníka gymnázií. Vyše 2600 žiakov stredných škôl sa otestovalo z anglického jazyka úrovne B1.
      

Riaditelia škôl koncom novembra dostanú elektronické reporty s finálnymi výsledkami ich žiakov v e-testoch, pričom žiaci sa dozvedeli svoje predbežné výsledky okamžite po ukončení testu. "V reportoch si učitelia nájdu podrobnejšie informácie o úspešnosti ich školy v každom testovanom predmete, o dosiahnutej úspešnosti žiakov každej triedy, ktorá sa do jesenného e-testovania zapojila," uviedla riaditeľka NÚCEM Romana Kanovská.
      

Školské e-testovania slúžia učiteľom a riaditeľom predovšetkým na autoevalváciu tried a škôl. Výsledky školy využívajú najmä na analýzu a zhodnotenie úrovne vstupných vedomostí žiakov v školskom roku a následne na individuálny prístup k žiakom na vyučovacích hodinách.
      

Od 5. do 7. novembra mohli základné školy, ktoré majú vhodné počítačové vybavenie a internetové pripojenie, zapojiť svojich piatakov do elektronickej prípravy na celoplošné Testovanie 5. Túto možnosť využilo 313 základných škôl, 7961 piatakov absolvovalo e-testy z matematiky, slovenského jazyka a literatúry a maďarského jazyka a literatúry. Reporty s výsledkami žiakov v elektronickej príprave na testovanie školy dostanú do 18. novembra.
      

Školy si môžu tieto testy aj vytlačiť a využiť v papierovej forme pri príprave žiakov na celoplošné testovanie, ktoré sa uskutoční 20. novembra.
 

Zdieľať na facebooku