SKU kritizuje odpisy registra trestov, MŠVVaŠ ich chce riešiť aj elektronicky

  Foto: Unsplash

Bratislava 10. novembra (TASR) – Postup pri vydávaní odpisov registra trestov pre pedagogických a odborných zamestnancov kritizuje Slovenská komora učiteľov (SKU). Pedagóg Viktor Križo z SKU pre TASR uviedol, že učitelia sú štátom hromadne zastrašovaní a diskriminovaní v priamom prenose. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR pre TASR potvrdilo, že k poskytnutiu údajov na preukázanie bezúhonnosti nemusia učitelia chodiť osobne na úrady, potrebné informácie budú môcť od decembra poskytnúť i elektronicky.
      

Všetci pedagogickí a odborní zamestnanci sú povinní na účel vydania odpisu registra trestov poskytnúť okresnému úradu v sídle kraja údaje potrebné na jeho vyžiadanie do 31. decembra. V opačnom prípade sa od 1. januára 2020 nebudú považovať za bezúhonných.
      

Okresný úrad v Bratislave na internetovej stránke informuje, že pedagogický alebo odborný zamestnanec poskytuje na účel bezúhonnosti údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov osobne. "Žiadosti doručené Okresnému úradu Bratislava poštou alebo mailom nebudú akceptované," uvádza sa na internetovej stránke.
      

Viacero pedagógov tvrdí, že údaje okresným úradom už poskytli. "Absolvoval som túto tortúru už osobne a situácia je dosť iná, ako ju prezentuje ministerstvo. Veľká časť učiteľov to už absolvovala, pretože učitelia sú zodpovední, pracovití a nenechávajú si veci na poslednú chvíľu," poznamenal Križo. Poukázal aj na to, že ako jediná profesia zo všetkých, ktoré pracujú s deťmi, musia takto detailne preukazovať svoj život. SKU vníma celú akciu ako PR ministerky pred voľbami.
      

Na to, že ani mesiac po tom, čo zákon vstúpil do platnosti, nemajú učitelia kompletné informácie o získavaní odpisov, poukázal aj poslanec Národnej rady SR Branislav Gröhling (SaS). "Kompetentní dodnes sami nevedia, ako technicky realizovať odpisy a vydávajú protichodné informácie. Najskôr mali odpisy učitelia žiadať do 31. mája 2020, potom iba do 31. decembra tohto roku," poznamenal poslanec. Zároveň sa pýta, čo sa stane, ak bude elektronický systém nefunkčný a kto za to ponesie zodpovednosť, či to budú učitelia. "Riešením by bolo sfunkčniť elektronický systém a posunúť termín žiadostí o odpisy," uzavrel Gröhling. Rezort školstva pre TASR v tejto súvislosti reagoval, že ho mrzí že podpredseda liberálov "zneužíva snahu štátu o zavedenie systému preukazovania bezúhonnosti učiteľov tak, aby to bolo pre nich čo najmenej zaťažujúce a súčasne zabezpečenie ochrany žiakov".
      

Rezort školstva zverejnil v týchto dňoch na svojej internetovej stránke aplikačnú pomôcku k preukazovaniu bezúhonnosti učiteľov. "V záujme zjednodušenia preukazovania bezúhonnosti pedagogických a odborných zamestnancov bude od 1. decembra možné poskytnúť osobné údaje, potrebné na vydanie odpisu registra trestov, prostredníctvom aplikácie zverejnenej na webovom sídle www.crinfo.iedu.sk vrátane odmietnutia poskytnutia osobných údajov," dodalo ministerstvo školstva.
      

"Žiadosť o vydanie odpisu registra trestov nepodáva pedagogický alebo odborný zamestnanec sám, ale podáva ju okresný úrad v sídle kraja Registru trestov Generálnej prokuratúry SR," uviedol rezort školstva. Vzorovú žiadosť okresné úrady neposkytujú zamestnávateľom pedagogických a odborných zamestnancov ani samotným zamestnancom. Podľa rezortu školstva poverený zamestnanec okresného úradu v sídle kraja po doručení odpisu registra trestov posúdi, či pedagogický alebo odborný zamestnanec spĺňa podmienku bezúhonnosti a túto skutočnosť oznámi zamestnávateľovi. Ten dostane iba informáciu o tom, či učitelia spĺňajú alebo nespĺňajú predpoklad bezúhonnosti.
 

Zdieľať na facebooku