Kariérnemu poradenstvu na školách sa venuje viac času, tvrdí M. Lubyová

Kariérne poradenstvo bude na školách posilnené.
Kariérne poradenstvo bude na školách posilnené. / Foto: Unsplash

Bratislava 24. októbra (TASR) – Pracovníci na základných a stredných školách môžu kariérnemu poradenstvu venovať viac času. Od aktuálneho školského roka 2019/2020 sa zvýšila časová dotácia pre týchto pracovníkov z jednej hodiny týždenne na päť, povedala to vo štvrtok ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS) počas udeľovania Národnej ceny kariérového poradenstva.
      

"Za tú jednu hodinu nikto nedokázal zodpovedne orientovať deti a rodičov ohľadom výberu budúcej kariéry a možnosti budúceho rozvoja dieťaťa," povedala Lubyová. Doplnila, že bola zriadená aj nová kategória odborného zamestnanca, a to kariérový poradca, ktorý bude pracovať na úrovni okresu. Jeho úlohou bude pomáhať učiteľom a výchovným poradcom, aby vedeli kariérovú prácu vykonávať ešte lepšie.
      

Medzi ocenenými je program kariérového poradenstva pre cudzincov žijúcich na Slovensku od občianskeho združenia Mareena či Univerzitné poradenské centrum Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za online kurz Moja kariéra. Ocenenou sa stala aj Soňa Mertová z Hotelovej akadémie v Košiciach, ktorá pripravila komplexnú metodiku kariérového poradenstva. "Ku kariérnemu poradenstvu ako takému sa nepristupuje systémovo. Kariérni poradcovia sú samoukovia, a preto som to, s čím som doteraz pracovala, zhrnula do jednej témy," povedala Mertová.
      

Ocenenie získalo aj Gymnázia Antona Bernoláka v Námestove za to, že sa už niekoľko rokov systematicky venuje kariérnemu poradenstvu. "Za najdôležitejšie považujeme to, aby si žiaci uvedomili, že ich život je v ich rukách. Snažíme sa okrem toho, že sme ich učiteľmi, byť im aj poradcom pri výbere vysokej školy a budúceho povolania. Dávame im možnosti a príležitosť. Je dôležité, aby spoznali svoje schopnosti a svoj talent, aby vedeli, na čo majú a kadiaľ sa majú uberať, ale aby zistili aj to, kadiaľ cesta nevedie," povedala kariérová poradkyňa a učiteľka z námestovského gymnázia Radoslava Tomovčíková. Ocenenými sa stali aj Zuzana Nichtová a Rebecca Murray s projektom Triedy plné budúcnosti, ktorého cieľom je vytvoriť pre žiakov základných škôl príležitosť na diskusiu a premýšľanie o budúcom povolaní.
      

Ocenenie sa odovzdáva 11 rokov. "Každý rok Národnú cenu kariérového poradenstva dostanú ľudia a organizácie, ktorí pracujú na skvalitňovaní služieb kariérového poradenstva, a ľudia, ktorí tieto služby inovujú," uzavrel jeden z organizátorov podujatia Ladislav Ostroha.

Zdieľať na facebooku