Školský výbor odložil návrh o podpore žiakov zo znevýhodneného prostredia

  Foto: Bigstock

Bratislava 10. októbra (TASR) - Výbor Národnej rady (NR) SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport zatiaľ neodobril návrh novely zákona o systéme podpory vzdelávania žiakov základných škôl zo sociálne znevýhodneného prostredia z dielne poslancov Štefana Vavreka a Ladislava Balódiho (obaja Most-Híd). Na štvrtkovej schôdzi výboru sa členovia dohodli na prerušení rozpravy, ktorá má pokračovať pred rokovaním gestorského výboru. Zároveň vyzvali predkladateľov na vypracovanie pozmeňujúceho návrhu.
      

"Cieľom návrhu zákona je upraviť a doplniť systém podpory výchovy a vzdelávania žiakov základnej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia," ozrejmili poslanci v predložených materiáloch. Počet asistentov učiteľov a sociálnych pedagógov na základných školách chcú zvýšiť tak, aby na 50 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia pripadal jeden takýto zamestnanec.
      

Na účely financovania by sa mala zaviesť definícia žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia priamo do školského zákona. Ako nový druh nákladu by sa malo zaviesť zabezpečenie chýbajúcich pomôcok nad rámec dotácie na školské potreby.
      

V tejto súvislosti by sa mal tiež meniť zákon o sociálnom poistení, a to s cieľom sledovať v dlhšom časovom horizonte vybrané ukazovatele výchovy a vzdelávania na Slovensku. Poslanci tvrdia, že v súčasnosti ide najmä o proces skvalitňovania vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia vrátane inklúzie v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach.
      

Návrh podľa ich slov vedie k lepšej identifikácii detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Opatrenia by sa mali zameriavať hlavne na najmenej rozvinuté okresy Slovenska.
      

Zmeny by sa mali dotknúť aj zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, aby sa odstránila neopodstatnená administratíva pri rušení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a samosprávnych krajov.

Zdieľať na facebooku