Platy pedagógov rástli rýchlejšie ako reálne mzdy

  Foto: Bigstock

Bratislava 4. októbra (TASR) – Platy pedagogických a odborných zamestnancov rástli od roku 2012 rýchlejšie ako mzdy v národnom hospodárstve. V reakcii na Slovenskú komoru učiteľov (SKU), ktorá tvrdí, že "zvyšovanie platov pedagógov v zásade len kopíruje rast priemernej mzdy v národnom hospodárstve," to uviedla ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS).
      

Reálny rast platov pedagógov, očistený o infláciu, v rokoch 2012 – 2020 očakáva rezort školstva na úrovni 62 percent, pričom reálny rast miezd v národnom hospodárstve by mal byť podľa Lubyovej na úrovni 28 percent. Ministerstvo školstva podľa jej slov očakáva, že tento trend bude pokračovať až do konca súčasného volebného obdobia.
      

Ministerstvo školstva sa domnieva, že v rokoch 2012 – 2020 narastie priemerný plat pedagógov o 82 percent (625 eur), zatiaľ čo v národnom hospodárstve by mal byť rast priemerných miezd na úrovni 45 percent (353 eur). Z analýzy, ktorú pre rezort školstva vypracoval Inštitút vzdelávacej politiky ďalej vyplýva, že nárast priemerného platu pedagógov bol nižší ako nárast priemernej mzdy v národnom hospodárstve len v roku 2018.
      

SKU v Správe o spoločenskom a ekonomickom postavení pedagógov v regionálnom školstve konštatuje, že doterajšie zvyšovanie platov pedagógov nezvýšilo atraktivitu učiteľského povolania, keďže dostatočne nereflektuje situáciu na trhu práce a neodráža rast životných nákladov a spotrebiteľských cien v uplynulom období. Poukázali na to, že po septembrovom zvýšení taríf začínajúcich učiteľov v regionálnom školstve o 9,5 percenta je ich nástupný plat 831 eur v hrubom, no pracovníkov prevádzky obchodu na pozícii predavač - pokladník je napríklad 930 alebo 963 eur.
      

Rezort školstva tvrdí, že porovnanie platov pedagógov s platmi pokladníkov v hypermarketoch nezohľadňuje regionálne rozdiely v odmeňovaní zamestnancov obchodných reťazcov. "Je neobvyklé a metodologicky neodôvodnené, že sa porovnávajú platy práve týchto odlišných povolaní, keďže tieto povolania majú odlišnú pracovnú náplň, ako aj kvalifikačné požiadavky," uvádza sa v analýze z dielne Inštitútu vzdelávacej politiky s tým, že štandardne sa platy pedagógov porovnávajú s platmi vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov. Zároveň rezort školstva dodal, že uvádzané nástupné platy pracovníkov prevádzky obchodu sa viažu výlučne na zamestnancov v Bratislavskom kraji. V prípade iných krajov sú mzdy nižšie. "Ministerstvo školstva však upresňuje, že plat začínajúceho pedagóga je od 1. septembra vo výške 881,50 eur, nie 831,50 eur. SKU neberie do úvahy príplatok pre začínajúceho pedagóga vo výške šesť percent z platovej tarify, a od 1. januára 2020 je plat začínajúceho pedagóga 970 eur a po adaptačnom vzdelávaní 1001 eur, čo je výrazne vyššie než v službách," dodalo ministerstvo školstva.
      

"Keď porovnáme medziročný nárast priemernej mzdy medzi rokom 2015 a 2018, tak u pedagógov je to 161 eur a v národnom hospodárstve je to 130 eur, čo je rozdiel len 31 eur. Reálna mzda zohľadňujúca zmeny životných nákladov rástla pedagógom v regionálnom školstve v rokoch 2016 – 2018 o šesť, 5,2 a 1,4 percenta. V celom národnom hospodárstve za to isté obdobie je to o 3,8 percenta, 3,2 percenta a 3,6 percenta," tvrdí SKU. Podľa komory to, že nejde o "víťazstvo mzdových pretekov dokazuje aj fakt, že za predchádzajúcej vlády v rokoch 2013 až 2015 rástla reálna mzda pedagógom o 5,1 percenta, 6,9 percenta a 5,3 percenta, čo je o niečo výraznejšie ako v tomto volebnom období". Komora učiteľov konštatuje, že ani v tomto roku, keď sa tarifa pedagógov zvýšila o desať percent, sa zrejme mzda výraznejšie nevzdiali od priemeru v národnom hospodárstve, keďže ten zaznamenal najvyšší medziročný rast priemernej mzdy za 11 rokov. Podľa ministerstva školstva toto tvrdenie nie je presné. "V súčasnom funkčnom období (marec 2016 - február 2020) očakávame vyšší rast reálnych platov pedagógov (29 percent) ako v minulom funkčnom období (19 percent)," uviedol rezort školstva.
      

Rezort školstva tvrdí, že zvyšovanie platov pedagógov podľa funkčných období jednotlivých vlád nie je presné, keďže nezohľadňuje zvyšovanie platov počas celých funkčných období. Podľa ministerstva napríklad v prípade aktuálneho funkčného obdobia neberie SKU do úvahy zvyšovanie platov v rokoch 2019 a 2020.

Zdieľať na facebooku