Ministerstvo školstva pripravuje verejné obstarávaní na dodanie učebníc

  Foto: Bigstock

 Bratislava 3. októbra (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR pracuje na príprave verejných obstarávaní na dodanie učebníc tak, aby boli vyhlásené v čo najkratšom čase. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva po tom, čo Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) rozhodol o zrušení zákaziek na obstarávanie učebníc matematiky, geografie a prvouky.
      

"Ministerstvo berie na vedomie pripomienky Rady ÚVO a analyzuje možnosti nastavenia podmienok verejného obstarávania," poznamenalo ministerstvo školstva. Predseda ÚVO Miroslav Hlivák uviedol, že ďalší postup pri súťažiach na obstarávanie učebníc je v rukách verejného obstarávateľa, teda rezortu školstva. Podotkol, že v súťažiach na učebnice matematiky a geografie už nie je možné pokračovať, keďže sú zrušené.
      

"Úrad vyhovel námietkam uchádzačov, ktorí namietali nastavenie podmienok súťaže. Ministerstvo totiž takto nastavenou súťažou nezabezpečilo naplnenie ním deklarovaného cieľa, ktorý si stanovilo pri nakupovaní týchto učebníc," vysvetlil Hlivák. Ministerstvo tvrdí, že zohľadňujúc povinnosť dodržania princípu rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie zverejní podmienky verejných obstarávaní zákonom stanoveným spôsobom. "Teda tak, aby sa potenciálni uchádzači, ako aj verejnosť mohli o podmienkach súťaží dozvedieť v rovnakom momente, v oficiálnej podobe a na zákonom stanovenom mieste, teda vo Vestníku verejného obstarávania a v profile verejného obstarávateľa," poznamenalo ministerstvo školstva.
      

V utorok (1.10.) ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS) vyhlásila, že rezort školstva sa bude "ďalej biť za to, aby sa podarilo ďalšími kolami a obstarávaniami trh s učebnicami

Zdieľať na facebooku