Nemčinári a germanisti žiadajú posilniť výučbu druhého cudzieho jazyka

  Foto: Unsplash

 Bratislava 28. septembra (TASR) – Komunikačné zručnosti sú považované za jedny z kľúčových v európskej vzdelávacej politike, preto je vzdelávanie na princípe viacjazyčnosti transverzálnou kompetenciou. Upozornili na to zástupcovia Spoločnosti učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska (SUNG), ktorí tému jazykovej rozmanitosti v slovenskom vzdelávaní otvorili aj pri príležitosti tohtotýždňového Európskeho dňa jazykov (26. 9.).
      

SUNG požaduje v kontexte podpory viacjazyčnosti hodinové posilnenie druhého cudzieho jazyka v štátnom vzdelávacom programe. "Myslíme si, že by mal byť druhý cudzí jazyk na školách s vyučovacím jazykom slovenským povinný. Takýmto spôsobom by sa neznížila ani výstupná jazyková úroveň u žiakov v povinnej angličtine v prípade, že si ju žiaci vyberú na druhom stupni základnej školy," uviedli.
      

Na potrebu vyučovania aspoň dvoch cudzích jazykov na slovenských školách poukazujú aj v kontexte faktu, že Slovensko je súčasťou schengenského priestoru s voľným pohybom osôb. "Model materinský jazyk a dva cudzie jazyky na školách môže napomôcť k dobrým susedským vzťahom, keď sa žiaci učia napríklad jazyk susednej krajiny," konštatujú zástupcovia iniciatívy učiteľov nemeckého jazyka a germanistov.
      

Zdôrazňujú aj nevyhnutnosť zabezpečiť kvalifikovaných učiteľov cudzích jazykov, disponujúcich vysokou jazykovou kompetentnosťou. "Legislatívny rámec pre vyučovanie nastavujú politici. Realizáciu rámcových podmienok na vyučovanie cudzích jazykov je však potrebné zabezpečiť v kooperácii s pedagogickými fakultami a garantmi učiteľských študijných programov," dodávajú.

Zdieľať na facebooku