Do projektu ŠPÚ zameraného na komunikáciu sa zapojilo 11 nových škôl

Do druhého ročníka pilotného projektu Komunikácia – cesta k porozumeniu a úspechu sa prihlásilo 11 nových škôl.
Do druhého ročníka pilotného projektu Komunikácia – cesta k porozumeniu a úspechu sa prihlásilo 11 nových škôl. / Foto: Shutterstock

Bratislava 24. septembra (TASR) – Do druhého ročníka pilotného projektu Komunikácia – cesta k porozumeniu a úspechu sa prihlásilo 11 nových škôl. Informuje o tom Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) na svojej internetovej stránke.
      

Projekt, ktorého prvý ročník hodnotilo 97 percent absolventov vzdelávania pozitívne, vstupuje do druhej etapy overovania. Základy komunikačných zručností budú školitelia trénovať v tomto školskom roku v 11 nových školách, konkrétne v ôsmich základných a troch stredných odborných školách. Spomedzi škôl, ktorých učitelia absolvovali prvú etapu projektu, prejavilo záujem o pokračovanie komunikačných tréningov doposiaľ päť. "Vysoké percento pozitívnej reakcie na projekt komunikačnej výchovy a veľký záujem o pokračovanie tréningov signalizuje, že tento typ vzdelávania pedagógom chýba. Je to pre nás povzbudenie, aby sme v tom pokračovali aj naďalej," uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.
      

Prvá etapa pilotného testovania projektu Komunikácia – cesta k úspechu a porozumeniu v praxi bola zameraná na prípravu pedagógov. Druhá etapa overovania bude pokračovať vzdelávaním učiteľov, ale do tréningového procesu budú pridaní aj žiaci. "Vedú nás k tomu najmä alarmujúce prieskumy, podľa ktorých len 16 percent žiakov a študentov na Slovensku si nejakým spôsobom overuje informácie, ktoré sa dozvie zo sociálnych sietí. Mladí ľudia necítia potrebu si informácie overovať, preto chceme na nich aj prostredníctvom tréningov apelovať, aby si takýto zvyk osvojili," zdôraznil riaditeľ ŠPÚ.
      

Pilotný projekt Komunikáciou k porozumeniu a úspechu, ktorý sa začal realizovať v školskom roku 2018/2019, má pomôcť učiteľom osvojiť si kompetencie na rozvíjanie osobnostných kvalít mladých ľudí, zvládanie efektívnej komunikácie, orientovanie sa vo svete informácií a médií, zlepšenie prezentačných zručností, ale aj osvojenie si zásad slušného správania sa a spoločenského protokolu, čo vedie ku kultivovaniu medziľudských vzťahov. 
      

Úvodné pracovné stretnutie riaditeľov škôl a školiteľov sa uskutoční v ŠPÚ 30. septembra.

Zdieľať na facebooku