Rezort školstva víta príspevok zamestnávateľov na športovanie detí

Zamestnanci budú mať možnosť požiadať o príspevok na pravidelnú športovú činnosť dieťaťa od zamestnávateľa.
Zamestnanci budú mať možnosť požiadať o príspevok na pravidelnú športovú činnosť dieťaťa od zamestnávateľa. / Foto: Bigstock

Bratislava 20. septembra (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR víta schválený príspevok na športovanie detí, ktorý poslanci parlamentu odsúhlasili v stredu (18. 9.). Po novom tak zamestnanci budú mať možnosť požiadať o príspevok na pravidelnú športovú činnosť dieťaťa od zamestnávateľa. Jeho výška má byť limitovaná na 55 percent oprávnených výdavkov zamestnanca, najviac však v sume 275 eur za rok pre zamestnanca.
      

"Rezort školstva verí, že i keď je jeho poskytnutie postavené na báze dobrovoľnosti, využije ho čo najviac zamestnávateľov s cieľom podporiť športovanie a zdravý telesný vývin detí svojich zamestnancov," uviedol pre TASR odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.      

Za oprávnené výdavky sa budú považovať výlučne výdavky na športovanie dieťaťa zamestnanca v športovej organizácii zapísanej v registri právnických osôb v športe.      

Príspevok môže byť poskytnutý zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov. Zamestnancovi, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, by sa mala najvyššia suma príspevku na športovú činnosť dieťaťa za kalendárny rok znížiť v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času. Príspevok by podľa poslancov mal byť poskytnutý aj zamestnancom pri výkone práce vo verejnom záujme.      

Príspevok sa má vzťahovať na dieťa zamestnanca, ktoré dovŕšilo najviac 18 rokov v kalendárnom roku, za ktorý zamestnanec žiada o príspevok a je osobou s príslušnosťou k športovej organizácii najmenej počas šiestich mesiacov.

Zdieľať na facebooku