Slovenská pedagogická knižnica vyhlásila dva čitateľské projekty pre žiakov škôl

Slovenská pedagogická knižnica vyhlásila dva čitateľské projekty.
Slovenská pedagogická knižnica vyhlásila dva čitateľské projekty. / Foto: Shutterstock

Bratislava 12. septembra (TASR) - Slovenská pedagogická knižnica vyhlásila dva čitateľské projekty pre žiakov základných a stredných škôl zo Slovenska a z Českej republiky. Oba projekty pripravila pri príležitosti októbra ako Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2019. Informuje o tom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojej internetovej stránke.
      

Prvým projektom je 10. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy: List za listom – baví ma čítať, ktorý je určený slovenským a českým základným školám a osemročným gymnáziám. Slovenská pedagogická knižnica ho organizuje v spolupráci s Knižnicou Jiřího Mahena v Brne. Druhým projektom je 8. ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy: Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o demokraciu. Uvedený projekt je určený slovenským stredným školám.
      

Cieľom oboch projektov je opätovne pomôcť slovenským a českým pedagógom vytvárať v triedach takú atmosféru, ktorá bude podnecovať a dokáže nadchnúť celý kolektív žiakov pre čítanie kníh, pre diskusiu o prečítaných príbehoch a pre výtvarné stvárnenie prečítaného textu. "Rovnako zámerom projektov je, aby školy výmenu záložiek využili k nadviazaniu vzájomnej spolupráce a výmene dobrých príkladov z praxe, a taktiež k poznávaniu histórie, kultúry, literatúry či regionálnych zvykov v oboch republikách," povedala hlavná odborná garantka uvedených projektov Rozália Cenigová.

Zdieľať na facebooku