Školský výbor podporil zámer zriadiť Fond na podporu športu

Vznik Fondu na podporu športu má zabezpečiť efektívnu podporu a rozvoj športu mládeže, vrcholového športu, športovej reprezentácie SR, športu pre všetkých, ale aj pre zdravotne znevýhodnených ľudí.
Vznik Fondu na podporu športu má zabezpečiť efektívnu podporu a rozvoj športu mládeže, vrcholového športu, športovej reprezentácie SR, športu pre všetkých, ale aj pre zdravotne znevýhodnených ľudí. / Foto: Unsplash

Bratislava 9. septembra (TASR) – Výbor Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport odobril návrh zriadiť Fond na podporu športu a zároveň precizovať niektoré ustanovenia v zákone o športe. Návrh nového zákona i legislatívnych úprav predložili na júnovej schôdzi parlamentu poslanci Dušan Tittel, Tibor Jančula (obaja SNS), Irén Sárközy (Most-Híd) a Martin Glváč (Smer-SD), poslanci ho 26. júna posunuli do druhého čítania.
      

Vznik Fondu na podporu športu má zabezpečiť efektívnu podporu a rozvoj športu mládeže, vrcholového športu, športovej reprezentácie SR, športu pre všetkých, ale aj pre zdravotne znevýhodnených ľudí. "Zriadenie Fondu na podporu športu je ďalším krokom, ktorý významným spôsobom reflektuje na autonómiu v športe," uviedli predkladatelia. 
      

Návrh podľa ich slov kopíruje vzor Fondu na podporu umenia, so zohľadnením niektorých špecifík športu ako oblasti, ktorej význam je zdôraznený nielen existenciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR, ale i vytvorením osobitnej pozície štátneho tajomníka pre šport.
      

Najvyšším, výkonným a štatutárnym orgánom fondu by mala byť správna rada, ktorá by podľa pozmeňujúceho návrhu z výboru mala mať 11 členov. Kontrolným orgánom fondu by mala byť päťčlenná dozorná rada. Fond bude mať aj odborné komisie, ktoré budú posudzovať predložené projekty a predkladať návrhy na ich financovanie.
      

Keďže návrh zákona predpokladá kreovanie správnej a dozornej rady do 30. novembra 2019, už v tomto roku by malo ministerstvo školstva vyčleniť na zabezpečenie prevádzky fondu príspevok vo výške vo výške 200.000 eur. Následne návrh predpokladá, že rezort školstva poskytne fondu každoročne príspevok najmenej vo výške 20.000.000 eur. Fond by mal sídliť v Bratislave.
      

Návrhy zmien v zákone o športe sa týkajú sprísnenia definície vyžadovanej bezúhonnosti športového odborníka, taktiež implementujú do zákona nový názov Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV). Rovnako sa návrh týka vzdelávania v oblasti boja proti dopingu či postupu pri dočasnom pozastavení spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov a pri strate spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov. Podľa návrhu by sa mal tiež zvýšiť limit verejných prostriedkov, od ktorého sa odvíja povinnosť športovej organizácie urobiť výročnú správu overenú audítorom.

Zdieľať na facebooku