M. Lubyová by chcela zvýšiť časovú dotáciu na výučbu druhého cudzieho jazyka

  Foto: Bigstock

Bratislava 5. septembra (TASR) – Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS) by chcela zvýšiť dotáciu na výučbu druhého cudzieho jazyka. Avšak priznala, že v tomto volebnom období sa to už nestihne, pretože by si to vyžadovalo zmenu zákona.
      

"Takéto zmeny sa nedajú robiť z večera do rána. Už aj tak sme boli kritizovaní, že na to nie je kapacita, preto ideme na to zvoľna," uviedla ministerka. Možnosť výberu prvého cudzieho jazyka v primárnom vzdelávaní začala platiť od aktuálneho školského roka 2019/2020. 
      

Lubyová pripomenula, že možnosť zvoliť si iný prvý povinný cudzí jazyk nie je povinnosť a je to pre školy dobrovoľné. Zároveň pripomenula, že Bolonská deklarácia našu krajinu zaväzuje k tomu, aby štát žiakom počas základnej školy v rámci vzdelávania, ktoré je hradené štátom, poskytoval výučbu dvoch cudzích jazykov. "My na Slovensku sme to kedysi mali a potom sme časom od toho upustili. Začali sme poskytovať len jeden povinný cudzí jazyk, a potom dokonca od roku 2011 iba angličtinu. Už nebol výber. Teraz sa vraciame k ideálu Bolonskej deklarácie, to znamená, že dávame výber a postupne zabezpečujeme už aj poskytovanie dvoch jazykov - pre tie deti, ktoré začnú povinným jazykom iným než angličtinou. Tie budú mať povinne ešte aj angličtinu," vysvetlila Lubyová. 
      

Ministerka tvrdí, že zmena hodinovej dotácie na výučbu druhého cudzieho jazyka sa v tomto volebnom období už nestihne. "Dá sa však minimálne narátať kapacita a pripraviť systém," dodala. 
      

Na posilnenie druhého cudzieho jazyka upozornila Spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska (SUNG). Zároveň chce, aby bola jeho výučba na školách s vyučovacím jazykom slovenským povinná. 
      

Do začiatku školského roka 2018/2019 sa žiaci učili povinne anglický jazyk od tretieho ročníka. "Po novom si žiaci budú môcť už vybrať svetový jazyk, ktorý sa začnú učiť v treťom ročníku povinne. Ak si žiak nevyberie anglický jazyk ako prvý cudzí jazyk, musí si ho v siedmom až deviatom ročníku zvoliť ako druhý cudzí jazyk," uviedol rezort školstva. Časová dotácia musí byť v tomto prípade najmenej dve hodiny týždenne, ktoré je škola povinná zabezpečiť z rámca voliteľných hodín. 

Zdieľať na facebooku