Psychologička: Školáci by mali striedať učenie s oddychom

  Foto: Bigstock

Bratislava 2. septembra (TASR) – So začiatkom školského roka je dôležité, aby rodičia už od prvých dní upravili deťom režim. Školáci by si mali pripraviť spolu s rodičmi režim pracovného dňa, v ktorom sa bude striedať učenie s oddychom. Pre TASR to uviedla psychologička Ľubica Kövérová z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie.
      

Po príchode zo školy by mali rodičia dopriať deťom chvíľu oddychu. "Najlepšie, ak sa venujú činnosti podľa vlastného výberu. Ak je pekné počasie, uprednostnite pobyt vonku, napríklad loptové hry s kamarátmi, naháňačku," uviedla psychologička. Školáci by sa podľa nej mali už od začiatku školského roka pravidelne pripravovať na vyučovanie. "Rodičia by ich mali k tejto systematickej príprave viesť, ak nie sú v tejto oblasti ešte dosť samostatní a zodpovední, ide najmä o deti mladšieho školského veku," povedala Kövérová.  
      

Pred samotnou prípravou do školy by mali mať deti zabezpečené vhodné miesto na učenie, kde ich nič nevyrušuje, kde sa môžu dobre sústrediť na vypracovanie domácich úloh a učenie. "Najlepšie v detskej izbe, kde majú svoj písací stolík, ktorý je na tento účel vyhradený a vhodne osvetlený. Pri písaní domácich úloh a učení je treba vylúčiť rušivé zvuky rádia či televízie. Na písacom stolíku by mali mať deti poriadok a mali by tam byť len tie pomôcky, ktoré sú pri príprave na vyučovanie nevyhnutné," povedala Kövérová. Upozornila, že rodičia by školákov mali naučiť, aby sa na vyučovanie začali pripravovať v tú istú hodinu. "Ak sa deti budú pripravovať na vyučovanie v určitom čase a v rovnakom  prostredí, učenie bude efektívnejšie," zhodnotila. 
      

Psychologička uviedla, že v prípade, ak rodičia pomáhajú deťom s prípravou na vyučovanie, je dôležité, aby ich povzbudzovali a chválili za pokroky v školskej práci. "Dôležité je, aby deti striedali ľahšie a ťažšie predmety. Ak si dieťa vyžaduje, aby ho rodičia preskúšali, mali by tak urobiť," poznamenala psychologička. Ako doplnila, ak budú deti počas prípravy do školy unavené, mali by im urobiť krátku prestávku. "Striedaním práce a oddychu sa môže u žiakov zmierniť pocit únavy," uzavrela Kövérová.    

Zdieľať na facebooku