Centrá práce s mládežou by sa mohli uchádzať o značku kvality

  Foto: Bigstock

Bratislava 21. augusta (TASR) - Posilniť a podporiť kvalitu práce s mládežou je cieľom návrhu novely zákona o podpore práce s mládežou, ktorú v stredu schválila vláda. Rezort školstva v nej napríklad plánuje zaviesť nový inštitút značky kvality - Moderné centrum mládeže, zavádza nutnosť bezúhonnosti aj pre dobrovoľníkov a rozširuje zoznam účelov, na ktorý sa poskytuje dotácia.
      

Značku kvality bude udeľovať minister školstva na základe žiadostí hodnotených Akreditačnou komisiou. "Má ísť o obdobný nástroj ako periodické hodnotenie vysokých škôl so značkou výskumná univerzita. Cieľom zavedenia značky kvality aj v oblasti mládeže je zámer posilniť kvalitu práce s mládežou," uvádza sa v predkladanom materiáli. Dôvodom je potreba zvyšovania a garancie kvality inštitúcií pôsobiacich v oblasti práce s mládežou. Udeľovanie značky kvality môže podľa rezortu školstva výrazne pomôcť aj menším subjektom pôsobiacim v oblasti práce s mládežou.
      

Cieľom návrhu zákona je tiež podporiť potenciál práce s mládežou a flexibilne reagovať na aktuálne potreby mladých ľudí či posilniť rozvoj participácie a angažovanosti mladých ľudí pri správe vecí verejných na všetkých úrovniach. Zavádza preto napríklad možnosť, aby obec ustanovila mládežnícky parlament, ktorý by napríklad prerokovával záväzné nariadenia obce týkajúce sa mládeže.
      

Upraviť by sa mal aj účel poskytnutia dotácií zo štátneho rozpočtu, ako aj niektoré podmienky poskytnutia takejto dotácie s cieľom uľahčiť žiadateľom možnosť sa o dotáciu v oblasti práce s mládežou uchádzať. "Z toho dôvodu novela zákona napríklad znižuje mieru spolufinancovania a zároveň zavádza možnosť do spolufinancovania započítať aj hodnotu dobrovoľníckej práce," píše sa v predkladanom materiáli.

Zdieľať na facebooku