Na rozvoj športu pôjde spolu takmer milión eur

  Foto: Shutterstock

Rozvoj športu podporí vláda sumou takmer 1 milión eur. 

 

Bratislava 20. augusta (TASR) - Úrad vlády SR posiela na podporu športu spolu takmer milión eur. Komisie v dotačnom programe Podpora rozvoja športu na rok 2019 vybrali budúcich prijímateľov dotácií a Úrad vlády SR zazmluvnil 67 projektov v hodnote 972.800 eur. Väčšina zazmluvnených prijímateľov má už dotácie na svojich účtoch a po uskutočnení verejných obstarávaní sa môžu pustiť do realizácie svojich projektov.
      

Pre všetkých prijímateľov dotácií v jednotlivých podprogramoch Úrad vlády SR pripravil a zverejnil na svojej webovej stránke pomôcku pre vykonanie verejného obstarávania, ktoré bude úrad kontrolovať pri vyúčtovaní každej dotácie.
      

Dotačný program má podporiť športovanie mládeže a detí na Slovensku prostredníctvom výstavby multifunkčných a detských ihrísk, údržby ihrísk, štadiónov a inej športovej infraštruktúry, ale aj nákupu športovej výbavy. Poskytol podporu už viac ako tisíc projektom v celkovej alokácii 10.100.000 eur.

Zdieľať na facebooku