V Bratislave pred začiatkom nového školského roka chýbajú učitelia, ale aj kuchárky či upratovačky

Začiatkom školského roka je v Bratislave opäť v školách akútny nedostatok učiteľov.
Začiatkom školského roka je v Bratislave opäť v školách akútny nedostatok učiteľov. / Foto: Bigstock

 V Bratislave pred začiatkom nového školského roka 2019/2020 opäť chýbajú učitelia, ale aj pomocný personál.

 

Bratislava 7. augusta (TASR) – Dopyt je najmä po učiteľoch prvého stupňa a materských škôl, ktorých je v hlavnom meste nedostatok. Pre TASR sa na tom zhodli viaceré mestské časti Bratislavy. 


Na portáli pre učiteľov edujobs.sk bolo 25. júla voľných 744 voľných miest, z toho 423 práve v Bratislavskom kraji. V utorok (6. 8.) to bolo 843 ponúk, z toho 483 miest v Bratislavskom kraji. Najviac ponúk bolo celoslovensky zverejnených na chýbajúce miesta učiteľov druhého stupňa (211), nasledovali učitelia stredných škôl (118), prvého stupňa (117) a materských škôl (84). Čo sa týka Bratislavského kraja, situácia je podobná, chýbajú najmä učitelia prvého a druhého stupňa, stredných a materských škôl. 
      

Nedostatok učiteľov trápi aj najväčšiu bratislavskú mestskú časť Petržalka. "Chýbajú desiati učitelia na prvom stupni základných škôl, sedem vychovávateľov v školských kluboch detí, učitelia matematiky, fyziky, informatiky, anglického a nemeckého jazyka na druhom stupni. Okrem toho potrebujeme šesť učiteliek do materských škôl, ale aj troch asistentov učiteľov do materských škôl," povedala pre TASR Mária Halašková z oddelenia komunikácie s verejnosťou mestskej časti Petržalka. Ako doplnila, do základných škôl potrebujú 23 asistentov učiteľov. 


 Situácia v bratislavskej mestskej časti Nové Mesto je podobná. "Je nedostatok učiteľov prvého stupňa, po ktorých je v Bratislave mimoriadny dopyt. Potrebujeme aj kvalifikovaných učiteľov cudzích jazykov, ktorí majú v Bratislave mnohé možnosti lepšieho finančného ohodnotenia," poznamenal pre TASR hovorca mestskej časti Nové Mesto Marek Tettinger. Dodal, že záujem je aj o kvalifikovaných učiteľov prírodovedných predmetov. 
      

Riaditeľka komunikačného oddelenia mestskej časti Ružinov Tatiana Tóthová pre TASR potvrdila, že viaceré materské a základné školy v tejto mestskej časti hľadali, respektíve stále hľadajú do svojich radov nových učiteľov. "Väčšinou sú to učitelia prvého stupňa a materských škôl, ale potrebujeme aj vychovávateľov, učiteľov matematiky, fyziky a cudzích jazykov," potvrdila. 
      

Aj v bratislavskej mestskej časti Lamač evidujú chýbajúcich učiteľov. Ako uviedla pre TASR Hana Ifková z referátu prevádzky škôl, školských a predškolských zariadení, športovísk a detských ihrísk Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Lamač, na Základnej škole na Malokarpatskom námestí absentujú napríklad dve učiteľky prvého stupňa, dve vychovávateľky a jeden špeciálny pedagóg. Hovorca mestskej časti Karlova Ves Branislav Heldes pre TASR poznamenal, že počas prázdnin v materských školách obsadili štyri voľné miesta, aktuálne chýbajú ešte dve učiteľky. "Na základných školách evidujeme nedostatok učiteliek pre prvý stupeň. Momentálne chýba aj učiteľ nemeckého jazyka," uzavrel. 

 

Rezort školstva poznamenal, že pedagógovia majú najmä v hlavnom meste, predovšetkým tí s aprobáciou na cudzie jazyky a informatiku, väčšie možnosti nájsť si lepšie ohodnotenú prácu mimo školstva. Podľa ministerstva školstva každoročne vychádza z pedagogicky zameraných fakúlt množstvo absolventov učiteľských odborov, veľká časť z nich však ani neuvažuje nad prácou v školstve. 
      

Ministerstvo školstva tvrdí, že na zvýšenie zamestnanosti absolventov v školách a školských zariadeniach vytvorilo v zákone o pedagogických a odborných zamestnancoch "systémové predpoklady na zatraktívnenie povolania učiteľ tým, že ustanovilo právo na ochranu pred prejavmi sociálno-patologického správania zo strany ostatných pedagogických a odborných zamestnancov". Okrem toho sa zákon zaoberá napríklad aj povinnosťou prerokovať úväzky so zástupcom zamestnancov, zaviedol pôsobnosť zamestnávateľa v profesijnom rozvoji, v rámci ktorej zamestnávateľ v súlade so svojimi potrebami priznáva pedagogickým a odborným zamestnancom príplatok za profesijný rozvoj za absolvovanie rozširujúceho štúdia, špecializačného a inovačného vzdelávania a za vykonanie jazykovej skúšky, a to v úhrnnej výške 12 percent platu po dobu siedmich rokov.
      

Za jeden z dôležitých krokov smerujúcich k podpore a nárastu atraktivity učiteľského povolania pre absolventov pedagogických fakúlt ministerstvo považuje zvyšovanie platov začínajúcich učiteľov od nového školského roka. "Výrazné zvýšenie platov učiteľov spolu so zvýšením platov v celom rezorte školstva o 38 percent medzi septembrom 2016 a prvým januárom 2020 je motiváciou, ktorá pomôže zlepšiť životný štandard našich učiteľov a zároveň podporí aj príchod mladých absolventov do školstva," uzavrelo ministerstvo.      

 

Chýbajú aj kuchárky či upratovačky

Okrem chýbajúcich učiteľov absentujú pred začiatkom školského roka 2019/2020 v bratislavských školských zariadeniach aj nepedagogickí pracovníci. Viaceré bratislavské mestské časti sa pre TASR zhodli na tom, že evidujú voľné pracovné miesta najmä pre kuchárov, pomocný personál do školských jedální, ale aj upratovačky. 
      

Voľné pracovné miesta na nepedagogické pozície v školských zariadeniach eviduje aj portál pre učiteľov edujobs.sk. Najviac miest bolo v utorok (6. 8.) voľných v Bratislavskom kraji pre kuchárov (31), hlavných kuchárov (12) a upratovačky (22). "Je to z dôvodu minimálnej mzdy, keďže všade inde si zarobia viac, než im môže ponúknuť škola," povedal pre TASR hovorca mestskej časti Nové Mesto Marek Tettinger. 
      

Riaditeľka komunikačného oddelenia mestskej časti Ružinov Tatiana Tóthová pre TASR pripomenula, že v súvislosti s obedmi zadarmo museli do jedální prijať viacero kuchárov a pomocných síl. "Stále máme niekoľko týchto pozícií neobsadených," dodala. V rámci realizácie dotácie na stravu základné školy v pôsobnosti mestskej časti Petržalka aktuálne potrebujú 15 zamestnancov. "Evidujú najmä nedostatok pomocných síl do školských jedální," povedala Mária Halašková z oddelenia komunikácie s verejnosťou petržalského miestneho úradu s tým, že okrem toho absentujú aj upratovačky. 
      

V bratislavskej Karlovej Vsi sú rovnako neobsadené miesta kuchárok, pomocných kuchárov a pracovníkov v prevádzke školských jedální pri materských, ale aj základných školách. Podľa hovorcu mestskej časti Karlova Ves Branislava Heldesa pracujú na týchto miestach často aj staršie zamestnankyne v dôchodkovom veku. "Z nepedagogických zamestnancov chýba na základných školách napríklad kuchár, zaučený kuchár a pracovník v prevádzke v školskej jedálni," dodal Heldes.
      

Aj v bratislavskej mestskej časti Lamač evidujú chýbajúci personál v kuchyniach školských jedální. Ako uviedla pre TASR Hana Ifková z referátu prevádzky škôl, školských a predškolských zariadení, športovísk a detských ihrísk Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Lamač, momentálne chýba jedna pomocná sila a od septembra bude potrebná ešte jedna kuchárka z dôvodu predpokladaného nárastu stravníkov.

Zdieľať na facebooku