Školy získajú 73.000 eur na vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením

  Foto: Bigstock

Bratislava 7. augusta (TASR) - Sumu 73.000 eur rozdelí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR úspešným žiadateľom v rámci výzvy na predloženie žiadostí o financovanie rozvojového projektu Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením 2019. TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva. 
      

"Finančný príspevok získalo v tomto roku 15 projektov, ktoré vybrala hodnotiaca komisia spomedzi 127 zaslaných žiadostí," uviedlo ministerstvo školstva. Deväť projektov nedodržalo termín a podmienky na predkladanie a ďalších 27 nebolo v súlade s podmienkami stanovenými vo výzve.
      

Úspešné školy môžu využiť na realizáciu svojich projektov sumy od 950 eur do 8000 eur. Projekty musia byť ukončené do 15. decembra. 
      

Zoznam úspešných žiadateľov v rámci výzvy je zverejnený na internetovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Zdieľať na facebooku