Rezort školstva predložil do MPK návrh na valorizáciu platov v školstve o 10 %

Platy v školstve by sa mali zvýšiť od 1. januára 2020 o desať percent. 
Platy v školstve by sa mali zvýšiť od 1. januára 2020 o desať percent.  / Foto: Unsplash

Bratislava 12. júla (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) návrh na valorizáciu platov v školstve. Platy by sa mali zvýšiť od 1. januára 2020 o desať percent. 
      

Zvýšenie miezd vyplýva z Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na roky 2019 – 2020. 
      

Rezort školstva v predkladanom materiáli pripomenul, že prijatím novely zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, schválenej 26. júna, sa zvyšujú platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov, ako aj učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov na začiatku ich kariéry. Táto zmena začne platiť od 1. septembra. Do tejto zmeny však ešte nie je zahrnutá dohodnutá valorizácia platov od 1. januára 2020.
      

Platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov sa budú odvíjať od platovej a pracovnej triedy, v ktorej sú zaradení. Platy sa budú po novom pohybovať od 738,50 po 1336 eur. Osobitnú stupnicu platových taríf majú učitelia vysokých škôl a výskumní a vývojoví zamestnanci. Ich plat sa odvíja od platového stupňa, počtu rokov praxe a platovej triedy. Platy budú po novom dosahovať výšku od 807,50 po 1706 eur. 

Zdieľať na facebooku