Poslanci Prešovského kraja rozhodnú o rušení viacerých škôl, riaditeľky nesúhlasia

Poslanci Prešovského kraja budú rozhodovať o zrušení škôl.
Poslanci Prešovského kraja budú rozhodovať o zrušení škôl. / Foto: Shutterstock

Riaditeľky dotknutých škôl s takýmto krokom nesúhlasia. V Snine proti tomu podpisujú petíciu.

 

Humenné 17. júna (TASR) - Návrh racionalizácie siete stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (PSK), o ktorom budú v pondelok rokovať poslanci krajského zastupiteľstva, počíta aj so zrušením Hotelovej akadémie v Humennom a Strednej priemyselnej školy v Snine. Riaditeľky oboch škôl s takýmto krokom nesúhlasia. V Snine proti tomu podpisujú petíciu.
      

Študijné odbory Hotelovej akadémie v Humennom by od 1. septembra 2020 mali byť zaradené do zoznamu odborov Obchodnej akadémie (OA) v Humennom. Kraj tým chce dosiahnuť ekonomicky, personálne a odborne vybavenú strednú školu so zameraním na obchod, hotelierstvo a služby, ktorá je schopná zapájať sa do veľkých projektových výziev. Spolu s gymnáziom má tiež rozšírená obchodná akadémia vytvoriť stredoškolské mestečko, uvádza sa v návrhu racionalizácie. Dokument argumentuje aj úsporou finančných prostriedkov vo výške 100.000 eur ročne.
      

Riaditeľka školy Mariana Chudíková chápe, že je pre kraj neekonomické udržiavať dve stredné školy v dvoch, len čiastočne využívaných budovách. Uznáva, že presťahovanie hotelovej akadémie do budovy OA by prinieslo kraju úsporu finančných prostriedkov. S vyradením hotelovej akadémie zo siete škôl a jej zlúčením s obchodnou akadémiou však v žiadnom prípade nesúhlasí, uviedla pre TASR. Ako hlavný uvádza opäť ekonomický dôvod.
      

Škola mala podľa jej slov schválený projekt ministerstva pôdohospodárstva s výškou nenávratného finančného príspevku takmer jedného milióna eur, ktorý by zhodnotil budovu a zmodernizoval vybavenie všetkých tried vrátane odborných učební. „Realizáciou tohto projektu by sme výrazne zvýšili kredit školy po odbornej stránke. Projekt sme museli vypovedať, momentálne beží výpovedná lehota,“ vysvetlila Chudíková.
      

Súčasťou hotelovej akadémie je aj školský internát, ktorý slúži žiakom z takmer všetkých stredných škôl v Humennom. Školská jedáleň poskytuje stravu nielen študentom ubytovaným v internáte, ale aj žiakom a pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom školy. „Zriaďovateľ svoje rozhodnutie presťahovať práve našu školu do priestorov OA odôvodňuje aj tým, že dôjde k vytvorenie akéhosi "študentského mestečka". Bude tam pokope sídliť päť škôl, ktorým by sme my ako Hotelová akadémia mali zabezpečovať ubytovanie a stravovanie," uzavrela Chudíková. 
      

V Snine navrhuje kraj v rámci racionalizácie spomedzi troch stredných škôl vo svojej pôsobnosti zrušiť Strednú priemyselnú školu (SPŠ). Hlavným dôvodom je každoročné znižovanie počtu žiakov navštevujúcich túto školu, uvádza sa v dokumente. Cieľom zrušenia SPŠ a zaradenie jej študijných odborov do zoznamu odborov Strednej odbornej školy je efektívnejšie manažovanie jednej školy a maximálne využitie pedagogického, priestorového a ekonomického potenciálu súčasných dvoch škôl, uvádza návrh racionalizácie škôl.
      

Strednú odbornú školu navštevovalo k 15. septembru minulého roku 195 žiakov, Strednú priemyselnú školu 249 žiakov. Predpoklad úspory finančných prostriedkov v prípade zrušenia školy je 100.000 eur ročne.
      

„K zrušeniu v žiadnom prípade nemôže dôjsť. Musíme tomu zabrániť všetkými možnými prostriedkami. Veríme v zdravý úsudok poslancov PSK. Nie je prípustné, aby škola s väčším počtom žiakov prešla k škole s menším počtom žiakov. Škola, kde sú funkčné a žiaduce študijné odbory (strojárstvo, elektrotechnika, technika a prevádzka dopravy a technické lýceum – pozn. TASR), ktorá svojim študentom poskytuje nadštandard k vzdelávaniu, CISCO vzdelávanie, SAP akadémiu, medzinárodné projekty, s vlastnou autoškolou, zváračskou školou, aby jednoducho zanikla, s tým nesúhlasíme," reagovala riaditeľka školy Alena Romanová. Škola má podľa nej svoje miesto a opodstatnenie v sieti škôl aj v súvislosti s požiadavkami trhu práce. Argumentuje tiež ekonomickou stabilitou školy a nevykazovaním finančných strát.
      

Za zachovanie SPŠ v Snine je aj 850 občanov (údaj k piatku 14. júna) podpísaných pod online petíciu, v ktorej nesúhlasia so zámerom PSK zrušiť Strednú priemyselnú školu.
      

Ako pre TASR uviedol krajský poslanec Ivan Hopta, člen Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK, dôležité bude, ako budú poslanci v pondelok hlasovať. Ak sa bude návrh racionalizácie stredného školstva schvaľovať en bloc, je podľa neho možné, že neprejde. Ak sa bude o zlučovaní, respektíve rušení škôl hlasovať podľa príslušnosti k okresom, je pravdepodobné, že pre obe školy, Hotelovú akadémiu v Humennom i Strednú priemyselnú školu v Snine bude nasledujúci školský rok posledný.

Zdieľať na facebooku