Koaliční poslanci chcú zriadiť Fond na podporu športu

Fond na podporu športu by mal efektívnejšie podporovať šport na Slovensku.
Fond na podporu športu by mal efektívnejšie podporovať šport na Slovensku. / Foto: Bigstock

Bratislava 5. júna (TASR) – Koaliční poslanci chcú, aby sa na Slovensku zriadil verejnoprávny Fond na podporu športu. Cieľom návrhu novelizácie zákona o športe je vytvorenie inštitúcie zabezpečujúcej efektívnu podporu a rozvoj športu mládeže, vrcholového športu, športovej reprezentácie SR, športu pre všetkých, ale aj pre zdravotne znevýhodnených ľudí. Na júnovú schôdzu parlamentu ju predložili poslanci Dušan Tittel, Tibor Jančula (obaja SNS), Irén Sárközy (Most-Híd) a Martin Glváč (Smer-SD).
      

Predkladatelia tvrdia, že spomínaným návrhom sa napĺňa programové vyhlásenie vlády. Podľa neho vláda zriadi verejnoprávny Fond na podporu športu ako nástroj na centralizáciu zdrojov a kontrolu financovania športu na centrálnej úrovni. "Zriadenie Fondu na podporu športu je ďalším krokom, ktorý významným spôsobom reflektuje na autonómiu v športe," uviedli predkladatelia. 
      

Predložený návrh novely zákona kopíruje v zmysle programového vyhlásenia vlády vzor fondu na podporu umenia, so zohľadnením niektorých špecifík športu ako oblasti, ktorej význam je zdôraznený nielen existenciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ale i vytvorením osobitnej pozície štátneho tajomníka pre šport. 
      

Medzi významné časti návrhu patrí úprava bezúhonnosti športových odborníkov, názvu a symboliky Slovenského olympijského a športového výboru či vzdelávania v oblasti boja proti dopingu. Okrem toho aj postupu pri dočasnom pozastavení spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov a pri strate spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov.
      

Návrh novely zákona v roku 2019 predpokladá mimoriadny príspevok ministerstva školstva na zabezpečenie prevádzky fondu vo výške 200.000 eur. Následne návrh predpokladá, že rezort školstva poskytne fondu každoročne príspevok najmenej vo výške 20.000.000 eur. Fond by mal sídliť v Bratislave.
      

Najvyšším, výkonným a štatutárnym orgánom fondu by mala byť správna rada zložená z predsedu a ôsmich členov správnej rady menovaných vládou SR. Kontrolným orgánom fondu by mala byť dozorná rada. 

Zdieľať na facebooku