Pedagogická fakulta TU protestuje proti doživotným rektorom

Novela zákona o vysokých školách by mala priniesť doživotné funkcie rektorov, prorektorov, dekanov a prodekanov.
Novela zákona o vysokých školách by mala priniesť doživotné funkcie rektorov, prorektorov, dekanov a prodekanov. / Ilustračné foto: Unsplash

Trnava 30. mája (TASR) - Akademický senát Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity (AS PdF STU) vyjadril nesúhlas s novelou zákona o vysokých školách. Protestuje najmä proti postupu prijatia zmien, ktoré neboli predmetom adekvátnej diskusie odbornej verejnosti. Vyzval akademické senáty vysokých škôl v Slovenskej republike, aby sa pripojili k jeho apelu.
      

Novela na základe zmien vychádzajúcich z poslaneckých návrhov zrušila, ako uvádza AS vo svojom vyhlásení, ktoré TASR poskytol jeho predseda Juraj Hladký, časové obmedzenie trvania mandátov rektorov, prorektorov, dekanov a prodekanov. Ide o zásadnú zmenu oproti aktuálnemu stavu, keď bol mandát časovo obmedzený na dve, po sebe nasledujúce funkčné obdobia. "Odmietame, že sa tieto zmeny do zákona implementovali bez odbornej diskusie v akademickej sfére. Vyjadrujeme nesúhlas s postupom prezidenta Slovenskej republiky, ktorý túto novelu podpísal bez toho, aby reflektoval skutočnosť, že sa k tejto významnej zmene neuskutočnilo žiadne pripomienkové konanie," uvádza sa vo vyhlásení.
      

Ak za touto iniciatívou, ako sa v ňom ďalej píše, stoja najmä aktuálne činní rektori niektorých vysokých škôl, potom je takáto iniciatíva "fackou budovaniu slobody a demokracie, ktorého 30. výročie si v tomto roku pripomíname". V princípe "doživotné" zotrvanie vo funkcii nie je záruka demokratického fungovania vysokých škôl a odzrkadľuje najmä túžbu po moci, ktorá sa spája s časmi totalitných režimov spojených s budovaním kultu osobnosti, čo sa môže stať aj na vysokých školách. 
      

"Žiadame príslušné inštitúcie, aby iniciovali zmenu prijatej novely a časové obmedzenie dvoch, po sebe nasledujúcich funkčných období vo vzťahu k rektorom, prorektorom, dekanom a prodekanom vrátili späť do zákona," vyzval AS PdF TU. 

Zdieľať na facebooku