Rezort školstva pracuje na Národnej stratégii zručností pre SR

  Foto: Bigstock

Bratislava 6. mája (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR intenzívne pracuje na Národnej stratégii zručností pre SR, na jej príprave sa podieľajú odborníci z OECD. TASR to potvrdil odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva. 
      

"V apríli tohto roku sa uskutočnila druhá misia OECD na Slovensku. Počas nej sa zrealizoval workshop s kľúčovými aktérmi z oblasti vzdelávania a zručností, ktorého cieľom bolo identifikovať kľúčové opatrenia v oblasti zlepšovania zručností," priblížilo ministerstvo školstva. Súčasne sa zrealizovali štyri fokusové skupiny k jednotlivým prioritám projektu. 
      

Odborníci z OECD prídu na Slovensko opäť v júni. "Cieľom bude v spolupráci so slovenskými odborníkmi overiť navrhnuté opatrenia. Autormi stratégie budú experti z OECD," poznamenal rezort školstva. Odborníci z OECD boli na Slovensku prvýkrát už koncom januára. 
      

OECD definovala štyri kľúčové oblasti, ktorým sa bude dokument venovať. Ide o posilnenie zručností mladých ľudí, zvýšenie miery dospelých participujúcich na procese učenia sa. Okrem toho sa materiál bude zaoberať aj znížením nerovností medzi nadobudnutými zručnosťami vo formálnom vzdelávaní a zručnosťami žiadanými na pracovnom trhu. Riešiť bude aj oblasť posilnenia využívania nadobudnutých zručností na pracovnom trhu. 
      

Predpokladaný termín zverejnenia stratégie je prvá polovica roka 2020.

Zdieľať na facebooku