Pedagógovia si budú môcť overiť svoje kompetencie online testovaním

Anonymné testovanie učiteľov prebehne online v apríli.
Anonymné testovanie učiteľov prebehne online v apríli. / Foto: Pexels

Bratislava 5. marca (TASR) - Pedagógovia na Slovensku si budú môcť overiť svoje kompetencie a prispieť tak k zlepšeniu kvality a efektívnosti svojho ďalšieho vzdelávania. Informoval o tom Filip Galleé z Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). Testovanie sa uskutoční od 1. do 16. apríla prostredníctvom internetu na stránke NÚCEM.

 

"Cieľom testovania je získať objektívnu spätnú väzbu o úrovni kompetencií pedagogických zamestnancov vo veku do 65 rokov, ktorí učia študentov stredných škôl, a ostatných pedagogických zamestnancov (výchovní poradcovia, psychológovia, asistenti...) pôsobiacich v základných školách na Slovensku," ozrejmil Galleé.

 

Účasťou na výskume podľa jeho slov pomôžu pedagógovia získať za Slovensko dáta, na základe ktorých pripraví NÚCEM odporúčania pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR a poskytovateľov celoživotného vzdelávania.

Testovanie má umožniť zúčastneným zistiť, na akej úrovni sú ich všeobecné schopnosti v čítaní s porozumením, matematike a riešení technických problémov s využitím IKT. Svoje výsledky tiež budú môcť porovnať s výsledkami bežnej slovenskej aj medzinárodnej populácie (priemer OECD). "Všetky poskytnuté odpovede sú anonymné a získané dáta budú slúžiť výlučne na spracovanie na výskumné účely," zdôraznil Galeé s tým, že nebudú použité napríklad na kontrolu zapojených pedagogických zamestnancov.

 

Druhú etapu testovania pripravuje NÚCEM v spolupráci s medzinárodným centrom štúdie OECD Program medzinárodného hodnotenia dospelých (PIAAC). Vzniklo v rámci národného projektu Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých.

Zdieľať na facebooku