Komisia odporučila vymenovať do funkcie predsedu SAA R. Redhammera

Robert Redhammer
Robert Redhammer / Foto: TASR

Bratislava 22. februára (TASR) - Nezávislá päťčlenná výberová komisia zložená po jednom zo zástupcov Rady vysokých škôl, Študentskej rady vysokých škôl, Slovenskej rektorskej konferencie, reprezentatívnych zamestnávateľských zväzov a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR uskutočnila vo štvrtok (21. 2.) verejné vypočutie troch uchádzačov o post predsedu Slovenskej akreditačnej agentúry (SAA). Na základe výberového konania komisia odporučila vymenovať do funkcie predsedu SAA Roberta Redhammera. TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva.

 

"Teší ma, že zástupcovia jednotlivých reprezentácií si transparentne a demokraticky vybrali predsedu SAA, ktorá prevezme zodpovednosť za kvalitu vysokého školstva. Vznik tejto agentúry je prvým a zásadným krokom k reforme vysokoškolského systému, ktorý pozdvihne kvalitu našich vysokých škôl a zavedie medzinárodné štandardy do ich hodnotenia," uviedla ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS).

Robert Redhammer je odborník v oblasti elektrotechniky, výskumník, vysokoškolský pedagóg a bývalý rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (2011 - 2019). 

 

Predseda výkonnej rady SAA, ktorá má deväť členov, je štatutárnym orgánom agentúry, riadi agentúru, koná v jej mene a zastupuje ju navonok. Lubyová vymenuje predsedu a členov výkonnej rady SAA do 28. februára. 

 

SAA pre vysoké školstvo, ako nezávislá verejnoprávna inštitúcia, bude vykonávať dohľad nad postupmi vysokých škôl,  priamo rozhodovať o žiadostiach vysokých škôl, monitorovať kvalitu vysokoškolského vzdelávania a spôsob, ako vysoké školy zlepšujú kvalitu poskytovaného štúdia.

Zdieľať na facebooku