Piataci zo sociálne znevýhodneného prostredia mali z matematiky úspešnosť 22,9%

Zo sociálne znevýhodneného prostredia pochádzalo 2041 testovaných žiakov.
Zo sociálne znevýhodneného prostredia pochádzalo 2041 testovaných žiakov. / Foto: Bigstock

 Bratislava 3. februára (TASR) – Piataci zo sociálne znevýhodneného prostredia dosiahli v testovaní piatakov z matematiky priemernú úspešnosť 22,9 percenta, kým u žiakov zo sociálne zvýhodneného prostredia to bolo v priemere 60,9 percenta. Vyplýva to z výsledkov Testovania 5-2018, ktoré TASR poskytol odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.  

 

Zo sociálne znevýhodneného prostredia pochádzalo 2041 testovaných žiakov zo 63 okresov Slovenska, čo predstavuje približne 80 percent zo všetkých okresov v celej krajine. "Len v 16 okresoch z celkového počtu 79 nebol evidovaný ani jeden žiak 5. ročníka základných škôl zo sociálne znevýhodneného prostredia," uviedol rezort školstva. 

 

Analýzy výsledkov takýchto žiakov poukazujú napr. na to, že správne odčítať prechodom cez desiatky vie štvrtina z nich. "O niečo viac než polovica žiakov tejto skupiny zvládla bezchybne vynásobiť čísla v slovnej úlohe z kontextu reálneho života. Vážne problémy mali títo žiaci pri riešení úloh so stĺpcovým grafom a s priestorovou orientáciou v geometrii," uviedol rezort školstva. 

 

V úlohách zo slovenčiny viac ako polovica tejto skupiny žiakov dokázala odlíšiť vecný text od umeleckého, ale len tretina dokázala správne určiť charakteristiku vecného textu podľa ukážky. "Len osem percent dokázalo vypísať prirovnanie z ukážky básne v teste zo slovenčiny. Žiaci z tejto skupiny majú značné vedomostné nedostatky vo všetkých testovaných oblastiach," konštatovalo ministerstvo školstva. 

 

Veľmi náročným a problematickým sa podľa rezortu pre nich stáva osvojovanie si nadstavbových znalostí a zručností z čitateľskej a matematickej gramotnosti, ak v matematike a slovenčine nemajú utvrdené základné učivo prvého stupňa základnej školy.  

 

Do celoslovenského testovania piatakov sa 21. novembra 2018 zapojilo 46.360 žiakov na 1487 základných školách, počas ktorého dosiahli priemerne v teste z matematiky 59,3 percenta a zo slovenského jazyka a literatúry 58,4 percenta.

Zdieľať na facebooku