Ministerstvo školstva vyhlásilo výzvu na podporu prepojenia vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe

  Foto: Bigstock

Bratislava 11. januára (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu určenú pre vysoké školy pod názvom Vysoká škola pre prax s alokáciou 15 miliónov eur. Informuje o tom rezort školstva na svojom webe. 


Pre vysoké školy v menej rozvinutých regiónoch je určených 13.500.000 eur a 1.500.000 eur je určených pre vysoké školy v Bratislavskom samosprávnom kraji ako viac rozvinutého regiónu.

 

"Rezort školstva považuje potrebu prepojenia vzdelávania s trhom práce za dôležitú a práve túto oblasť výzva podporuje. Cieľom je podpora prepojenia vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe, a to prostredníctvom podpory tvorby, resp. inovácie profesijne orientovaných bakalárskych študijných programov," uvádza MŠVVaŠ. Okrem podpory profesijne orientovaných bakalárskych programov môžu žiadatelia prostredníctvom projektov v rámci tejto výzvy podporovať aj manažérske či podnikateľské, inovačné a riešiteľské schopnosti v rámci vyššieho vzdelávania.


Výzva je určená pre cieľovú skupinu študentov vysokých škôl, vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a umeleckých pracovníkov vysokých škôl. Oprávneným žiadateľom o nenávratný finančný príspevok sú všetky verejné a štátne vysoké školy.


 Schvaľovanie projektov bude prebiehať systémom hodnotiacich kôl až do vyčerpania alokácie. Minimálna výška žiadosti o príspevok je 100.001 eur, maximálna 300.000 eur. Minimálna dĺžka na realizáciu aktivít nie je stanovená, maximálna dĺžka je 24 mesiacov.

Zdieľať na facebooku