Prideľovanie normatívnych príspevkov zriaďovateľom škôl sa skvalitní

  Foto: Shutterstock

Bratislava 19. decembra (TASR) – Prideľovanie normatívnych príspevkov zriaďovateľom škôl a štátnych školských zariadení určených na účely osobných nákladov i prevádzkových nákladov prejde skvalitnením. Vyplýva to z návrhu nariadenia vlády, ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia. Vláda na svojom stredajšom rokovaní materiál schválila. 


Upraviť by sa malo prideľovanie finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, a to v súvislosti so zmenou počtu kategórií škôl a so zohľadňovaním rokov praxe pedagogických zamestnancov škôl pri prideľovaní normatívnych finančných prostriedkov na osobné náklady. 


Rovnako to bude aj v prípade stredných odborných škôl, ktoré zabezpečovali praktickú prípravu žiakov v strediskách praktického vyučovania a v súvislosti s ukončením krátenia finančných prostriedkov na osobné náklady na praktickú prípravu žiakov z dôvodu účasti žiakov v duálnom vzdelávaní a v stredných športových školách.

Zdieľať na facebooku